Kontakta oss direkt

Använd formuläret eller ring oss på 08-505 956 00.

Wiklunds

Vi på Wiklunds arbetar för att tillgodose våra kunders behov av logistik och avfallsfrågor, hur dessa än ser ut.

Förutom att vi har ett gediget och brett kunnande inom bastjänsterna erbjuder vi helhetslösningar inom Bygglogistik, där vi tillsammans med våra kunder effektiviserar processen med fokus på hög service, kostnadseffektivitet och säker arbetsmiljö för alla parter.

Nöjda kunder

Barkarbystaden – En logistiklösning i världsklass

Järfälla kommun genomför en exploatering av Barkarbystaden. Bygg- och anläggningsprojekt pågår parallellt och i nära anslutning med varandra inom exploateringsområdet. Här sker omfattande infrastruktursatsningar som

Campus Albano – CityLab-certifierat stadsbyggnadsprojekt

Campus Albano Wiklunds ansvarar för den utmanande logistik- & avfallshanteringen i Campus Albano. Ett storskaligt, digitaliserat cityprojekt med Citylab-certifiering. Ett fantastiskt stöd av byggherrarna Akademiska Hus (Skanska)

Nya avfallsregler

Flera nya avfallsregler trädde ikraft den 1 augusti 2020 och huvudsyftet med ändringarna är att gynna cirkulär ekonomi. ​​​Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.

Vi är en del av Fair Transport

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Wiklunds. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör.

Företaget startades år 1923

Företaget startades år 1923 av Gustaf Wiklund och ombildades år 1960 till aktiebolag. Sonen Curt Wiklund tog över ägarskapet 1963 och då hade rörelsen två lastbilar. Idag ingår i fordonsparken ca 140 lastbilar, flertalet med släpvagnar av olika typer, och därtill utrustning i form av fordonsmonterade kranar med varierande kapacitet samt containers och flak av olika typer och storlekar.

Världens enklaste logistikverktyg för byggbranschen

ProMate