Bygglogistik-Till-Röd_redigerad

Till

I en tid då internationella inköp av byggmaterial ökar för att minska kostnader ser vi, att tillsammans med våra kunder, att vi på ett kostnadseffektivt sätt, kan säkerställa ”just in time”-leveranser av mellanlagrat material. Wiklunds säkerställer då att rätt fordon, med rätt tillstånd, med rätt material levereras till rätt projektet i rätt tid. Det kallar vi kostnadseffektivitet!

Du som kund ser ditt inlagrade gods i ett digitalt gränssnitt. I systemet kan ni bland annat se bild på material, avropa godset, se lagringstid, plocklista eller säkerställa en korrekt godsetikett (BEAst-label)
I dagsläget har vi ett 70-tal kranbilar i vår fordonspark. Stor vikt läggs på rätt utbildning av chaufförskåren för att säkerställa en säker hantering av bodar, moduler, förrådscontainers, byggmaterial eller maskiner.

Vår ISO-certifiering innebär att vi kontinuerligt följer upp fordon samt all lyftutrustning för att alltid vara säkra på att vi levererar det vi lovar.
Bygglogistik-På-Röd

I en tid då internationella inköp av byggmaterial ökar för att minska kostnader ser vi, att tillsammans med våra kunder, att vi på ett kostnadseffektivt sätt, kan säkerställa ”just in time”-leveranser av mellanlagrat material. Wiklunds säkerställer då att rätt fordon, med rätt tillstånd, med rätt material levereras till rätt projektet i rätt tid. Det kallar vi kostnadseffektivitet!

Du som kund ser ditt inlagrade gods i ett digitalt gränssnitt. I systemet kan ni bland annat se bild på material, avropa godset, se lagringstid, plocklista eller säkerställa en korrekt godsetikett (BEAst-label)
Vi kan hjälpa till vid fasadglasning, montering av liftar och hissar, inlyft av byggmateriel och borttransport av material eller avfall. Vi utför höglyft upp till 34 meter!

En del av en yrkesarbetares vardag är att bära tungt byggmaterial på arbetsplatsen, vilket på sikt sliter hårt på kroppen. Det blir inte dyrare att låta en professionell aktör lyfta in materialet direkt på rätt våningsplan. Med rätt utrustning (jibb-funktion) kan material skjutas vertikalt in direkt på våningen.
Bygglogistik-Från-Röd_redigerad

Från

Cirkulärt byggande handlar i praktiken om att på olika sätt minimera avfall och öka både återanvändning och materialåtervinning.

Har ni identifierat materialspill och överblivna byggprodukter i ert projekt? Wiklunds kan nu erbjuda tjänster som gör att dessa resurser tas om hand och kommer till användning istället för att bli ett avfall.

Vill ni återbruka era byggprodukter, men har ingenstans att tillfälligt mellanlagra dem? Wiklunds är er logistikpartner i Stockholm och Uppsala. Vi kan transportera och lagerhålla ert återbruksmaterial tills produkterna behövs i era byggnader.
Vi erbjuder helhetslösningar inom avfallshantering för verksamheter, föreningar och privatpersoner där vi tillsammans optimerar lösningarna både med tanke på ekonomi och miljö.

Vi tar hand om alla typer av avfall och kan hjälpa dig med insamlingssystem, farligt avfall, säkerhetsrådgivning, avfallstransport och återvinning.