20180430_101704

Avfall & Återvinning

Vi har containers och utrustning för alla behov!
Vi erbjuder helhetslösningar inom avfallshantering för verksamheter, föreningar och privatpersoner där vi tillsammans optimerar lösningarna både med tanke på ekonomi och miljö.

Vi tar hand om alla typer av avfall och kan hjälpa dig med insamlingssystem, farligt avfall, säkerhetsrådgivning, avfallstransport och återvinning.

Avfall & Återvinning

Vi erbjuder helhetslösningar inom avfallshantering för verksamheter, föreningar och privatpersoner där vi tillsammans optimerar lösningarna både med tanke på ekonomi och miljö.

Vi tar hand om alla typer av avfall och kan hjälpa dig med insamlingssystem, farligt avfall, säkerhetsrådgivning, avfallstransport och återvinning.

Vi kan ge dig en professionell uppföljning och erbjuda utbildning inom flera områden. Vill du få en överblick på din avfallshantering så kontakta oss för en genomgång.

Om du har frågor eller om du vill bli kontaktad av oss, skicka ett meddelande och ange ditt ärende samt dina kontaktuppgifter!

20180430_101704
5 - 15 kbm
Max lastvikt 8 ton

Container för alla typer av avfall. Vi har ett brett utbud av containrar, både för mindre och större avfallsflöden. Vilken container som passar ditt behov beror på vad du ska slänga, hur mycket avfall du har och var din container ska placeras.

Vi ser till att containern ställs ut på angiven plats, hämtas eller skiftas vid beställning och att avfallet tas om hand på bästa miljömedvetna sätt.

12 - 30 kbm
Max lastvikt 10 ton

För stora avfallsvolymer är flak den mest kostnadseffektiva containermodellen.

Samtliga flak har öppningsbara dörrar på bakgaveln. Lastväxlarflak finns i storlekarna 12-30 m³ och vissa storlekar finns även i täckt modell.

Flak upptar en större plats än liftdumpercontainer och kräver ett stadigt underlag.

3 - 5 kbm
Max lastvikt 1,5 ton

Inga fria ytor och utökade krav på sortering av avfallet? En bottentömmande FlexiContainer kan vara rätt avfallslösning!

Relativt små behållare som är täckta och låsbara. Insamlingsfordonet har en specialbyggd kran, vilket innebär att placering av flexibehållaren blir enkel och effektiv. Behållarna kan staplas på varandra om uppställningsytorna är begränsade.

8 kbm
Container med lyftöglor

Öppen 8 kbm container speciellt anpassad för byggarbetsplatser.

Containern är försedd med 4 st. lyftöglor godkända för tyngre lyft. På byggarbetsplatsen kan tornkran eller annan lyftanordning lyfta upp behållaren exempelvis på valv eller innergårdar.

3 kbm
Container med BM-fäste och lyftöglor

Interncontainer med BM-fäste kan vara en lösning på projekt där det är trångt om utrymme intill byggarbetsplatsen och en omlastningsplats kan etableras i området.

Lyftbar med kran

Med självtömmande sopbask, s.k. tippsloda, klarar kranföraren att enkelt hämta och tömma slodan själv. Slodorna är stapelbara och försedda med gavelfästen.
Lyft ska ske med redskap avpassat för maxbelastning den kan utsättas för. Tippslodans lyftkomponenter är CE-märkta och dimensionerade för slodans maxlast.

190, 370, 660 L

Mindre behållare för sortering av avfall. Kan enkelt internhanteras på våningsplanen på ert projekt. Kärlen kan antingen omlastas på projektet till större behållare eller tömmas/hämtas med komprimator- eller skåpbil. En bra utrustning för de ökade miljökraven på utsortering av rena avfallsströmmar direkt vid källan.

0,2 - 1,6 kbm
Tre storlekar och två olika koncept

Storsäckar kan du köpa direkt från oss.

En storsäck är ett smidigt alternativ till container om du har begränsad plats, tungt avfall eller mindre mängder avfall.

På byggarbetsplatser passar säckarna bra som komplement till container och andra behållare. Storsäckar kan även vara användbara vid renovering, städning och rensning av förråd/garage.

Sortering, klassificering, emballering, märkning & dokumentering
Rapportering till avfallsregistret

Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras på betryggande avstånd från dag- och spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande. Dessutom ska de förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Omfattande regelverk gäller även vid transport av farligt avfall.

Om du är osäker på hur du ska hantera farligt avfall får du gärna kontakta oss!

Container 10-30 kbm

Sedimenteringscontainer används för sedimentering av partiklar och som oljeavskiljare av oljeförorenat vatten.

Containerstorlek ca 10, 20 och 30 m3

Intresseanmälan Avtal