Bygglogistik sista version

Bygglogistik

Utveckling, planering, styrning och hantering av material- och avfallsflöden
Wiklunds erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom bygglogistik i egen regi.  Tjänsterna kan beställas var och en för sig eller skräddarsys för alla typer av byggprojekt eller till och med hela stadsutvecklingsområden med många byggare, exempelvis i form av lokalt bygglogistikcenter.

Bygglogistik

Logistiklösningar för enskilda byggprojekt och hela stadsutvecklingsområden

Utveckling, planering, styrning och hantering av material- och avfallsflöden

Wiklunds erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom bygglogistik i egen regi.  Tjänsterna kan beställas var och en för sig eller skräddarsys för alla typer av byggprojekt eller till och med hela stadsutvecklingsområden med många byggare, exempelvis i form av lokalt bygglogistikcenter.

Konsultinsatser och projektledning

Vi utvecklar, planerar och styr bygglogistik i riktning mot optimala flöden. En tidig logistikanalys ger svar och beslutsunderlag för vilken logistiklösning som är optimal för projektet (logistik, miljö, säkerhet och ekonomi). Vi har stor erfarenhet av att samordna komplexa material- och avfallsflöden på stora byggarbetsplatser. Dessutom skapar vi digitala lösningar för leveransstyrning ”Just-In-Time” och säkra passagesystem.

In- och utleveranser av material och varor

Med vår fordonsflotta och maskinpark löser vi material- och varuflöden hela vägen fram till montering. Givetvis ordnar vi också bortforsling av exempelvis avfalls och rivningsmassor. Ni som kund beslutar om vilken ambitionsnivå som önskas gällande val av hållbara och miljöanpassade transporter

Leveransplanering

Med Wiklunds leveransplaneringsystem (ProMate) kan du enkelt:

  • ta kontroll och styra alla projektets in- & utleveranser (Kalender)
  • optimera användandet av projektets lastnings- & lossningszoner
  • minimera kostnader för onödigt väntetider och tomgångskörning
  • avropa ”just-in-time” leveranser av mellanlagrat gods på något av Wiklunds logistikcenters
  • Skapa förutsättningar för att samlasta samtliga aktörers material på slingbilar och reducera antalet anlöp till projektet med upp till 82%.
  • allt är visuellt och alla användare ser samma information (ingen nedladdning behövs)
  • systemet stödjer BEAst standard och är mobilt anpassat
  • det är enkelt och användarvänligt

ProMate – Kalender (planeringsvyn för det enskilda projektet eller stadsutvecklingsprojektet)

ProMate (Lagersystemet)

Inlagrat gods på projektet/stadbyggnadsprojektet

Lagerhållning

Vi erbjuder extern mellanlagring på våra anläggningar i Lissma samt Bro utanför Stockholm och upprättar temporära lagerfunktioner på byggplatser. Inlagring på artikelnivå säkerställer snabba och korrekta utleveranser. Digitalt lagersystem för enkel överblick av inlagrat gods finns i ProMate (se bild ovan)

Ni som kund ser bild på inlagrat gods, transportdokument, lageromsättningshastighet

Avfallshantering

Vi ansvarar för hela flödet från kärl och containrar på byggarbetsplatsen till återvinningsstationer. Med komprimering minimeras avfallstransporterna. Och genom vår rapportering och statistik får byggprojekten värdefull återkoppling och kontroll gällande sin avfallshantering och källsortering. Dessutom skräddarsyr vi utbildningar i avfallshantering och miljöfrågor på byggarbetsplatser för att förbättra medvetenheten kring miljöarbetet.

Utökade krav från Naturvårdsverket (1:a november 2020) innebär att vi kommer att bistå med att rapportera uppkommet farligt avfall och farligt gods från ert projekt.

Wiklunds har för närvarande flertalet bygglogistikprojekt pågående i ABC-län:

Vill du veta vilka fördelar lösningen kan innebära för dig, din personal, din beställare, dina köpare eller dina entreprenörer så får ni gärna kontakta:

Krono Zovko eller Niklas Blomberg

Bygglogistik sista version

Den senaste innovationen i utvecklingen av mobila lösningar för byggbranschen.

MoLNeT kan med enkla medel säkerställa en kontrollerad logistik på det enskilda byggprojektet alternativt stadsbyggnadsprojektet

Minska antalet transporter till projektet med upp till 82%

Wiklunds kunder rapporterar följande nyttor med tjänsten: Produktivitetshöjande- , Säkerhetshöjande- och Miljöhöjande effekter av en samlastningslösning.

Innan projektet eller stadsbyggnadsområdet planeras finns vissa analyser som bör arbetas fram som ett underlag för framtida ekonomiska, säkerhets- och miljömässiga beslut.

Genom en inbärningsstyrka med kompetens kring materialtransportvägar samt korrekt arbetsmiljö kan projekten effektivisera produktionen. Exempelvis kan inbärning ske de timmar yrkesarbetarna inte är på plats för att säkerställa hissar samt andra inbärningsutmaningar.

Leveransplaneringsverktyget är ett enkelt och användarvänligt webbaserat system. Det är enkelt att bjuda in samtliga aktörer på projektet för att delge en realtidsbild av lossningszoner samt gemensamma maskinresurser. Genom ett aktivt arbete kan många krockar i leveranser undvikas och på så sätt sparar ni både ekonomi, säkerhet samt miljö.

Intresseanmälan Avtal