fasadglas-montering-8

Höghöjdslyft

Vi utför höglyft upp till 34 meter!
Vi kan hjälpa till vid fasadglasning, montering av liftar och hissar, inlyft av byggmateriel och borttransport av material eller avfall. Vi utför höglyft upp till 34 meter!

En del av en yrkesarbetares vardag är att bära tungt byggmaterial på arbetsplatsen, vilket på sikt sliter hårt på kroppen. Det blir inte dyrare att låta en professionell aktör lyfta in materialet direkt på rätt våningsplan. Med rätt utrustning (jibb-funktion) kan material skjutas vertikalt in direkt på våningen.

Höghöjdslyft

Vi kan hjälpa till vid fasadglasning, montering av liftar och hissar, inlyft av byggmateriel och borttransport av material eller avfall. Vi utför höglyft upp till 34 meter!

Wiklunds vill bidra till att höja den naturliga pensionsavgången inom byggbranschen. En del av en yrkesarbetares vardag är att bära tungt byggmaterial på arbetsplatsen, vilket på sikt sliter hårt på kroppen. Det blir inte dyrare att låta en professionell aktör lyfta in materialet direkt på rätt våningsplan. Med rätt utrustning (jibb-funktion) kan material skjutas horisontellt in på våningen.

Om du är osäker på om eller hur höghöjdslyft skulle kunna effektivera ditt arbete får du gärna kontakta oss!

fasadglas-montering-8

Wiklunds bistår med samtliga typer av montage på en byggarbetsplats. Det kan vara lyft av byggmaterial, fasadelement, bodmontage/demontage eller hissmontage mm

Genom effektiva och säkra redskap bistå Wiklunds med att antingen lyfta och bistå vid montage av glas och glasfasader. Wiklunds välutbildade kranförare kommunicerar enkelt med montören för att säkerställa en bra slutleverans.

Intresseanmälan Avtal