Wiklunds; Uppsala Bygglogistikcenter, Uppsala BLC, ProMate

Logistikcenter

Säkerställ "just in time"-leveranser
I en tid då internationella inköp av byggmaterial ökar för att minska kostnader ser vi, att tillsammans med våra kunder, att vi på ett kostnadseffektivt sätt, kan säkerställa ”just in time”-leveranser av mellanlagrat material. Wiklunds säkerställer då att rätt fordon, med rätt tillstånd, med rätt material levereras till rätt projektet i rätt tid. Det kallar vi kostnadseffektivitet!

Du som kund ser ditt inlagrade gods i ett digitalt gränssnitt. I systemet kan ni bland annat se bild på material, avropa godset, se lagringstid, plocklista eller säkerställa en korrekt godsetikett (BEAst-label)

Logistikcenter

I en tid då internationella inköp av byggmaterial ökar för att minska kostnader ser vi, att tillsammans med våra kunder, att vi på ett kostnadseffektivt sätt, kan säkerställa ”just in time”-leveranser av mellanlagrat material. Wiklunds säkerställer då att rätt fordon, med korrekt tillstånd, med rätt mängd material, levereras till rätt projekt, i rätt tid. Det kallar vi kostnadseffektivt!

Visste du att materialförflyttningar inom ett byggprojekt står för en betydande andel arbetsolyckor? För att minimera att onödigt mycket material lagras på arbetsplatsen kan vi enligt överenskommelse plocka/kitta materialet efter behov. Det kanske bara behövs material för en arbetsvecka, ett trapphus eller en lägenhet.

Wiklunds logistikcenters erbjuder en säker mellanlagring av ert material. I samråd med ansvarig platschef planeras vilket ytbehov som behövs, om material behöver skyddas mot väder och vind och hur lastning- & lossningsordningen kommer att ske till projektet. En god planering minskar era kostnader.

Wiklunds; Uppsala Bygglogistikcenter, Uppsala BLC, ProMate
Lagerhållning inom- och utomhus

Vårt logistikcenter norr om Stockholm ligger på Skällstavägen 9 i Bro, alldeles i närheten av E18.

Anläggningen kan med fördel nyttjas för skrymmande och tungt gods. Logistikcentret är utrustat med rätt hjälpmedel för att underlätta och säkerställa en säker lossning och lastning av materialet.

Anläggningen erbjuder både inom- och utomhuslagring.

Lagerhållning inom- och utomhus

Vårt logistikcenter söder om Stockholm ligger på Lissmavägen 14 i Huddinge.

Logistikcentret är utrustat med rätt hjälpmedel för att underlätta och säkerställa en säker lossning och lastning av materialet. På plats finns lastmaskin och truck.

Anläggningen erbjuder lagring både inom- och utomhus. Flera skärmtak finns på anläggningen och dessa lämpar sig väl för material som behöver stå nederbördsskyddat.

Lagerhållning inom- och utomhus

I Uppsala har Wiklunds två anläggningar där lagerhållning av byggmaterial sker:

  • Funbo Lövsta
  • Plenninge 10

Båda anläggningarna ligger i östra Uppsala och i närheten av E4:an.

Minska antalet transporter till projektet med upp till 82%

Wiklunds kunder rapporterar följande nyttor med tjänsten: Produktivitetshöjande- , Säkerhetshöjande- och Miljöhöjande effekter av en samlastningslösning.

ProMate lagersystem ger er som kund en bra kontroll på ert gods. Ni kan själva bland annat se bild på godset, avropa transport av allt eller delar av allt material eller säkerställa att all fakta kring slutdestinationen finns med på den godsettikett (BEAst Label) som kommer att skrivas ut och sättas fast på godset.

Intresseanmälan Avtal