Bild centralbron Stockholm

Utbildning

Wiklunds har utbildningsverksamhet i egen regi. Vi anordnar regelbundet en rad olika utbildningar för dig och din personal. Vi planerar in kurser löpande men vi kan även anpassa kurser efter ditt företags behov!

Vi är bl.a. godkända av Transportstyrelsen att utbilda i YKB-fortbildning och alla våra instruktörer har lång erfarenhet från branschen.

Läs mer om våra utbildningar här.

Utbildning

Vi erbjuder flera olika utbildningar!

Wiklunds har utbildningsverksamhet i egen regi. Vi anordnar regelbundet en rad olika utbildningar för dig och din personal. Vi planerar in kurser löpande men vi kan även anpassa kurser efter ditt företags behov!

Vi är bl.a. godkända av Transportstyrelsen att utbilda i YKB-fortbildning och alla våra instruktörer har lång erfarenhet från branschen.

Läs mer om våra utbildningar och planerade kurstillfällen under respektive flik.

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se

Bild centralbron Stockholm

YKB

Fortbildning yrkesförarkompetens

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Vi är godkända av Transportstyrelsen att bedriva YKB-fortbildning.

Fordonsmonterad kran

För att framföra och manövrera ett fordon med totalvikt över 3500 kg med påmonterad kran behövs ett utbildnings-/yrkesbevis.

Lastkoppling

Säkrare lyft ISO är en utbildning som innehåller både teori och praktik gällande lastkoppling och lyft.

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods utgör stora risker varför det är viktigt att de hanteras på rätt sätt genom hela transportkedjan. All personal som är delaktig vid transport av farligt gods ska därför genomgå en utbildning enligt kapitel 1.3 i regelverket ADR-S.

 

Första hjälpen
Övning med hjärtstartare

Efter en första hjälpen utbildning ska du känna dig trygg i hur du bör agera vid ett hjärtstopp både hjärt-lungräddning och hur man använder en hjärtstartare, och våga agera vid ett olycksfall enligt L-ABC principen.

 

Intresseanmälan Avtal