Återbruk byggmaterial Uppsala

  Wiklunds Åkeri arbetar med alla typer transport- och avfallslösningar för att tillgodose alla kunders behov. Intresset för miljöfrågor har genomsyrat företaget i flera decennier. Affärsverksamheten inom avfallsområdet startades redan på 1960-talet. Sedan dessa har vi utvecklats för att anpassa oss efter aktuella behov. Återbruk av byggmaterial i Uppsala utgör grunden på vår anläggning i Plenninge.

  Arbeta med återbruk byggmaterial Uppsala

  Vid de flesta byggprojekt blir det ofta en hel del byggmaterial över. Istället för att det materialet går direkt till en återvinningsstation så kan exempelvis byggmaterial återbrukas. Det kan exempelvis innebära att materialet används vid ett annat byggprojekt. Wiklunds är experter på att hjälpa till med återbruk av byggmaterial i Uppsala.

  En annan typ av miljö- och sorteringsarbete är avfallsminimering. För att arbeta med avfallsminimering behöver vi titta på de tre första stegen i EU:s avfallstrappa. Här ligger fokus på att i så lång utsträckning som möjligt försöka använda varor i sin ursprungliga form innan de går till återvinning, förbränning eller i värsta fall deponering. Ibland har vi inte längre användning för våra saker och då är det viktigt att som första alternativ fundera över hur vi kan återbruka innan vi slänger.

  Återbruk byggmaterial Uppsala
  Återbruk byggmaterial Uppsala

  Viktigt med återbruk av byggmaterial

  Byggsektorn i Sverige genererar i snitt ca 12 ton byggavfall årligen. Återanvändning/återbruk ökar livslängden på avfallet och minskar den totala klimatpåverkan vilket för mycket viktigt. Alla byggbolag bör ta en gemensamt ansvar för att minska klimatpåverkan och arbeta mer aktivt med återbruk av byggmaterial.

  Wiklunds hjälper gärna till med att utforma en plan och sedan ordnar med transport och upphämtning av byggmaterialet. Vi har anläggningar för detta i både Uppsala och Stockholm. Välkommen att höra av er om ni behöver hjälp med återbruk av byggmaterial i Uppsala!