Niklas Blomberg

Quarnevalen 2023!

Vanligtvis brukar Wiklunds logistiktjänster och fordon synas ute på Stockholms & Uppsalas byggprojekt. Men i lördags var det KTH/Quarnevalen som gällde och 16 st av

Läs mer »

Byggmaterial får en andra chans

Branschtidningen Byggaren.se har fångat upp nyheten med Wiklunds nya tjänst ”Avfallsminimering & Återbruk. Läs gärna artikel från senaste numret (nr 8) sid 27 Extra kul

Läs mer »

Nya avfallsregler

Flera nya avfallsregler trädde ikraft den 1 augusti 2020 och huvudsyftet med ändringarna är att gynna cirkulär ekonomi. ​​​Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.

Läs mer »

Säkrare lyft ISO

Vi har två kurstillfällen inplanerade i början på mars. Säkrare lyft ISO är en utökad utbildning i säkra lyft och lasthantering som förutom teori även består av praktiska övningar.

Läs mer »

Nytt nummer av Bygglogistik

Wiklunds genomför årligen avstämningar i pågående bygglogistikprojekt för att beställaren ska få dela med sig av erfarenheter samt positiva effekter genom att driva en effektiv bygglogistik.

Läs mer »