Farligt avfall

Farligt avfall ska förvaras och transporteras varsamt, säkert och enligt gällande lagar och regler. I korthet innebär det att farligt avfall ska: vara oåtkomligt för barn och obehöriga förvaras så att det inte kan läcka till dagvatten, brunnar eller förorena marken sorteras ut separat och varje produkt eller fraktion ska vara uppmärkt kom ihåg anteckningsskyldigheten […]

Sedimentering

Sedimenteringscontainer används för sedimentering av partiklar och som oljeavskiljare av oljeförorenat vatten. De kan användas både på små och stora arbetsplatser, med varierande tillgång på plats, olika vattenflöden och föroreningar. Flera containers kan i sin tur sammankopplas för ökad kapacitet.Sedimenteringscontainern är även en smidig lösning på byggarbetsplatser där nederbörd och grundvatten medför vatten i schaktgroparna. […]

Komprimator

Komprimering avfall innebär möjlighet att frigöra plats och säkerställa färre avfallstransporter. Komprimatorer för avfallshantering finns i flera olika varianter, t.ex. mobila, stationära, pendel och liftdumperkomprimatorer. Fraktioner som är lämpliga att komprimera är bl.a. wellpapp, plast och brännbart. De flesta material kan komprimeras med ca 60%. Bra källsortering leder till ökad förutsättning för materialåtervinning. Kontakta oss […]

Kärl

Avfallskärl kan användas vid sortering av flera olika fraktioner. Kärlen är tillverkade av HDPE-plast och är kvalitetstestade för vinterklimat. Modeller  190 liter Max last: 150 kgBredd x Djup x Höjd: 545 x 690 x 1070 mmHöjd utan lock: 1000 mmÖvrigt: Två hjul  370 liter Max last: 150 kgBredd x Djup x Höjd: 745 x 800 x 1070 mmHöjd utan […]

YKB

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. Yrkeskompetensbeviset har en giltighetstid på 5 år från det datum då det utfärdas och innan de 5 åren har gått […]

Tippsloda

Med självtömmande sopbask, s.k. tippsloda, klarar kranföraren att enkelt hämta och tömma slodan själv. Slodorna är stapelbara och försedda med gavelfästen.Lyft ska ske med redskap avpassat för maxbelastning den kan utsättas för. Tippslodans lyftkomponenter är CE-märkta och dimensionerade för slodans maxlast. ​Behållaren kan även användas som ett redskap om avfall enklast förs ut ur fastigheten […]

Säkrare lyft ISO

Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last och lyftredskap. Därmed är det viktigt med kompetensutveckling inom detta område. Målet med kursen är att ge dig som deltagare kunskap i att utföra lyftoperationer på ett säkert och betryggande sätt. Målgrupp Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning […]

Bygg 8:a

Byggåtta är en öppen specialcontainer för lyft. Containern rymmer 8 kbm och har 4 st. godkända, ledade, lyftöglor för att tornkran eller annan lyftanordning ska kunna lyfta upp behållare exempelvis på valv eller innergårdar. Max lastvikt 8 ton. Behållaren är tät. Kontakta oss för din beställning: Stockholm C + Nord Stockholm Syd Uppsala Tänk på: […]

FlexiContainer

En flexibel avfallslösning Flexicontainern är lättplacerad då den lyfts på plats med bilens kran (max räckvidd 6-10 m beroende på fordon). Containrarna kan staplas på varandra. Containern är bottentömmande och töms i en flerfackscontainer eller hämtas med kranbil. Vid tömning kan den specialbyggda Flexibilen hämta minst tre olika fraktioner vid en och samma transport. Du […]

Storsäck

En storsäck är ett smidigt alternativ till container om du har begränsad plats, tungt avfall eller mindre mängder avfall. Passar där containers och återvinningskärl inte kan ställas ut eller som komplement till dessa. Vi har tre storlekar på storsäckar: Small 0,2 kbm Large 1,0 kbm XL 1,6 kbm Smallsäcken är passar utmärkt på arbetsplatser med ont […]

Flak

För stora avfallsvolymer är flak den mest kostnadseffektiva containermodellen. Flak upptar en stor plats och kräver ett stadigt underlag. Lastväxlare kräver minst 16 meters yta och eventuellt manövreringsutrymme för avlastning och avhämtning, eftersom flaket rullas ner från lastbilen. Samtliga flak har öppningsbara dörrar på bakgaveln. Lastväxlarflak finns i storlekarna 12-30 m³ och vissa storlekar finns […]

Container

En liftdumpercontainer rymmer mellan 5-15 kbm. Containern lyfts av rakt bakom liftdumperlastbilen med kättingar och kräver inte hårt underlag. Alla containers nedan finns som öppna och täckta modeller. Kontakta oss för din beställning: Stockholm C + Nord Stockholm Syd Uppsala 5 kbm Den minsta modellen av container, en s.k. Flak 5:a har öppningsbara luckor på […]

Miljöskåp

Miljöskåpet är en mindre miljöstation med plats för 2 st. lockfat och 2 st. batterilådor. Bredd x Djup x Höjd:    2250 x 900 x 2400 mm (ca-mått)

Miljöcontainer

Miljöcontainern är en större miljöstation utrustad med godkända emballage och skyltar. Bredd x Djup x Höjd: 2000 x 1300 x 2300 mm ( ca-mått)

Krossprodukter

Har ni behov av att få makadam, stenkross eller annat stenmaterial levererat till byggprojektet. Hör av er till oss så meddelar vi aktuella priser och krossmaterial.

Förrådscontainer

Har du behov av förrådscontainer? I så fall hyr vi ut på både kort- och längre tider. Självfallet med transport dit du så önskar.

Körplåt

Har du behov av körplåt kontakta oss. Vi kan erbjuda uthyrning av körplåtar just för ditt aktuella behov. Kontakta oss idag!

Sandcontainer

Hyr en sandcontainer av oss till er byggprojekt eller bostadsrättsförening. Vi hjälper er att fylla på med halkstopp vid behov. Kan hyras på kort eller lång sikt

Specialfordon

Wiklunds har en bred fordonspark utöver kranfordonen. Bodflaksbil Gripskopebil Långgodsbil Dragbil med trailer Dragbil med krantrailer

Gripskopa

En gripskopebil kan både hantera material ut till arbetsplats men även därifrån. Ytterligare funktionen som finns och kan erbjudas är förutom tipp bakgavellyft. Se vidare vilka material som Wiklunds säljer och kan transportera ut till av dig utpekad plats.