Utbildning

ADR 1.3

Transport av farligt gods

Syftet med ADR 1.3 är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, förebygga eller begränsa skadeverkningar om en olycka skulle uppstå.

Målgrupp

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods.

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Utbildningen måste vara genomförd innan personalen utför arbetsuppgifter kopplade till transport av farligt gods, i annat fall ska arbetet ske under direkt överinseende av utbildad person.

Kursens omfattning

Kurslängd: 3-6 timmar

ADR 1.3 utbildningen kan skräddarsys för det du arbetar med, dvs. anpassat till verksamheten och det farliga gods som hanteras. Varje kurstillfälle omfattar 3 till 6 timmar beroende på inriktning och tillval.

Utbildningen anordnas i Wiklunds lokaler eller på din arbetsplats.

Innehåll

Du får grundläggande kunskaper om bestämmelserna för transport av farligt gods på väg.

  1. Allmän del: Deltagarna ska ha kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods, samt ingående aktörers olika roller och ansvar.
  2. Funktionsspecifik del: Deltagarna ska ha kännedom om det ansvar som läggs på respektive led i transportkedjan
  3. Säkerhet: Deltagarna ska ha kännedom om den säkerhetsnivå som krävs kring farligt gods hanteringen

Kursen ger dig kunskap om vad farligt gods är, vilket ansvar du och andra delaktiga har, vad som krävs för att uppfylla reglerna i ADR, samt risker och skyddsåtgärder kopplade till hanteringen av farligt gods. Efter kursen uppfyller du utbildningskravet enligt kapitel 1.3 i ADR-S.

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras med samma intervall.

Anmälan

Anmäl ditt intresse på utbildning@wiklunds.se

Är du osäker på vad just du eller ditt företag behöver så kontakta oss för råd.

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal