Bygglogistik

Analysarbete

Innan projektet eller stadsbyggnadsområdet planeras finns vissa analyser som bör arbetas fram som ett underlag för framtida ekonomiska, säkerhets- och miljömässiga beslut.

Logistikanalys

Logistikanlaysens uppgift är att mäta och dokumentera logistikrelaterade utmaningar med projektet. Exempel på innehåll – Simulering av trafikflöde kring projektet, inverkan på 3:e man, transportförutsättningar (BK-klassningar), Alternativa intransportvägar och transportalternativ, Uppskattade mängde transporter till projektet, enklare miljöanalys med CO2-rapport

Förberedande planeringsarbete

I detta skede upprättas AF-texter till kommande upphandlingar av underentreprenörer, upprättande av logistikplan för projektet samt kommunikation gällande regelverk inom beslutad logistikmodell.

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal