Cirkulärt byggande

Avfallsminimering

Överblivna byggprodukter av god kvalitet

Högst upp i avfallshierarkin finns alla åtgärder som handlar om att minimera och skapa så lite avfall som möjligt.

Det är viktigt att ett perspektiv på avfallsminimering finns integrerat tidigt i projektering och i anskaffning av varor och material till byggprojekt, t.ex. med möjlighet till återtag av oanvända varor. Det är nästan oundvikligt att byggprojekt idag identifierar materialspill och överblivna produkter i produktion. Rekommendationen är att projektet kontaktar leverantör för överenskommelse om returhantering.

Mellanlagring av returmaterial

Vid leverantörens acceptans av retur och i de fall att byggprojektets möjligheter till hantering och lagring av material i väntan på returtransport är begränsade kan Wiklunds logistiktjänster nyttjas.

Wiklunds ombesörjer lagring av byggprodukterna i enlighet med dess beskaffenhet och uppdragsgivarens lämnade instruktioner. Byggprojektet är materialägare till dess att materialet är returnerat till leverantör. I de fall att byggprodukterna lagras längre tid än två månader på Wiklunds logistikcenter erbjuder vi att returmaterialet överlämnas till tjänst Avfallsminimering byggmaterial.

Logistikcenter Stockholm

Logistikcenter Uppsala

Avfallsminimering byggmaterial

I de fall att projektet får avslag på returhantering till leverantör kan projektet välja mellan att kassera byggprodukterna som avfall eller beställa tjänsten Avfallsminimering byggmaterial.

Skicka en förfrågan genom att fylla i vårt webbformulär!

Kortfattat och enkelt formulär – vi återkopplar er

Tjänsten Avfallsminimering byggmaterial inleds med att Wiklunds utför en verifiering av identifierat materialspill vid ett fysiskt platsbesök eller utifrån dokumentation och bilder tillhandahållna av projektet. Materialspillet ska vara i gott skick och i möjligaste mån fritt från skador.

Efter bedömning och godkännande registreras avfallsminimeringstjänsten och Wiklunds ombesörjer borttransport och vidare hantering. Wiklunds debiterar byggprojektet tjänst Avfallsminimering byggmaterial och i samband med detta övertar Wiklunds ägandeskapet över materialspillet. Byggprojektet delges underlag och statistik på mängden (kg) avfallsminimering.

Kontakta oss om du har frågor:

Säljare, avfallsminimering & återbruk

Wiklunds ombesörjer försäljning av byggprodukterna. Målsättningen är att allt mottaget materialspill och överblivna produkter ska bli sålda och komma till användning. För att attrahera köpare kommer byggprodukterna ha en betydligt lägre prisnivå än nypris.

Är du intresserad av att köpa prisvärda byggprodukter? Kolla gärna in produkterna i vår webbutik:

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal