Cirkulärt byggande

Avfallsminimering

Överblivna byggprodukter av god kvalitet

Högst upp i avfallshierarkin finns alla åtgärder som handlar om att minimera och skapa så lite avfall som möjligt.

Det är viktigt att ett perspektiv på avfallsminimering finns integrerat tidigt i projektering och i anskaffning av varor och material till byggprojekt, t.ex. med möjlighet till återtag av oanvända varor. Det är nästan oundvikligt att byggprojekt idag identifierar materialspill och överblivna produkter i produktion. Rekommendationen är att projektet kontaktar leverantör för överenskommelse om returhantering.

Mellanlagring av returmaterial

Vid leverantörens acceptans av retur och i de fall att byggprojektets möjligheter till hantering och lagring av material i väntan på returtransport är begränsade kan Wiklunds logistiktjänster nyttjas.

Wiklunds ombesörjer lagring av byggprodukterna i enlighet med dess beskaffenhet och uppdragsgivarens lämnade instruktioner. Byggprojektet är materialägare till dess att materialet är returnerat till leverantör. I de fall att byggprodukterna lagras längre tid än två månader på Wiklunds logistikcenter erbjuder vi att returmaterialet överlämnas till tjänst Avfallsminimering byggmaterial.

Logistikcenter Stockholm

Logistikcenter Uppsala

Avfallsminimering byggmaterial

I de fall att projektet får avslag på returhantering till leverantör kan projektet välja mellan att kassera byggprodukterna som avfall eller beställa tjänsten Avfallsminimering byggmaterial.

Första steget i avfallsminimeringstjänsten är att byggprojektet lämnar oss en förfrågan och ger oss information om produkterna. Det enklaste sättet att göra förfrågan är att fylla i webbformulär enligt kategorierna nedan:

Klicka på en av webblänkarna ovan för att komma till Wiklunds framtagna formulär.

Wiklunds utför en verifiering av identifierat materialspill utifrån webbformulären ovan samt dokumentation och bilder tillhandahållna av projektet. Ibland kan det bli aktuellt med ett fysiskt platsbesök på byggprojektet. Om ni har flera olika produkter som är överblivna kan ni gärna kontakta oss så hjälper vi till med webbformulär och dokumentation.

Materialspillet ska vara i gott skick och i möjligaste mån fritt från skador.

Efter bedömning och godkännande registreras avfallsminimeringstjänsten och Wiklunds ombesörjer borttransport och vidare hantering. Wiklunds debiterar byggprojektet tjänst Avfallsminimering byggmaterial och i samband med detta övertar Wiklunds ägandeskapet över materialspillet. Byggprojektet delges underlag och statistik på mängden (kg) avfallsminimering.

Kontakta oss om du har frågor:

Säljare, avfallsminimering & återbruk

Wiklunds ombesörjer försäljning av byggprodukterna. Målsättningen är att allt mottaget materialspill och överblivna produkter ska bli sålda och komma till användning. För att attrahera köpare kommer byggprodukterna ha en betydligt lägre prisnivå än nypris.

Är du intresserad av att köpa prisvärda byggprodukter? Kolla gärna in produkterna i vår webbutik:

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal