Avfall & Återvinning

Container

5 - 15 kbm
Max lastvikt 8 ton

En liftdumpercontainer rymmer mellan 5-15 kbm. Containern lyfts av rakt bakom liftdumperlastbilen med kättingar och kräver inte hårt underlag. Alla containers nedan finns som öppna och täckta modeller.

Kontakta oss för din beställning:

Stockholm C + Nord

Stockholm Syd

Uppsala

5 kbm

Den minsta modellen av container, en s.k. Flak 5:a har öppningsbara luckor på bakgaveln. Container speciellt anpassad för tunga material, t.ex. betong, schaktmassor och mineraliska massor.

Flak 5:a finns med eller utan lock.

Längd x Bredd: 3,6 x 1,9 m
Höjd: 0,9 m

10 kbm

Den vanligast förekommande behållaren för insamling av avfall på ett enskilt byggprojekt eller inom andra verksamheter. Lätt och smidig placering av behållaren som lyfts av och placeras på önskad plats.

Behållaren har en lägre höjd i främre delen och full höjd i den bakre delen. Containerns utformning gör att man på ett enkelt sätt kan sortera avfallet från marken och från ställningar.

Behållaren passar för alla tänkbara fraktioner som uppstår på arbetsplatsen.

Längd x Bredd: 3,6 x 1,9 m
Höjd: 1,7 m

15 kbm

Den största modellen av container är 15 kbm och har öppningsbara dörrar på bakgaveln.

Längd x Bredd: 3,8 x 1,9 m
Höjd: 2 m

Lastinstruktion

  • Fördela vikten jämnt i containern – ej tunga massor på ena sidan eller på toppen
  • Behållarens innehåll får inte överskrida max last
  • Öppen container får inte fyllas över kanten
  • Farligt avfall och el-avfall ska alltid sorteras separat

Uppställning container

  • Uppställningsplatsen ska vara tillgänglig för liftdumperbil. Vägen fram till uppställningsytan ska klara en tung lastbil, dvs. BK 1-väg och vara minst 4 m bred samt fri höjd på 4,5 m. För lastning och lossning krävs 10 m fri yta framför containern.
  • Beställaren ansvarar för uppställningsytan. En lastbil och en fylld container är tunga och ev. skador på underlaget eller marken ansvarar inte Wiklunds för, då det ligger på uppdragsgivarens ansvar att se till att marken håller för ändamålet.
  • Om containern ska stå på allmän plats ansvarar beställaren att inskaffa tillstånd hos Polisen.
  • Säkerställ att det är framkomlig väg till containern och att det inte står en parkerad bil eller något annat som blockerar när det är dags att leverera eller hämta containern.
  • Containerns runda krokar på sidorna är endast avsedda för liftdumperns lyftjärn – kranlyft är inte tillåtet

Om du har frågor eller om du vill bli kontaktad av oss, skicka ett meddelande och ange ditt ärende samt dina kontaktuppgifter!

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal