Avfall & Återvinning

Farligt avfall

Sortering, klassificering, emballering, märkning & dokumentering
Rapportering till avfallsregistret

Farligt avfall ska förvaras och transporteras varsamt, säkert och enligt gällande lagar och regler. I korthet innebär det att farligt avfall ska:

 • vara oåtkomligt för barn och obehöriga
 • förvaras så att det inte kan läcka till dagvatten, brunnar eller förorena marken
 • sorteras ut separat och varje produkt eller fraktion ska vara uppmärkt
 • kom ihåg anteckningsskyldigheten
 • deklareras i ett transportdokument innan borttransport

Vi på Wiklunds har färdiga paket med miljöstationer i olika storlekar. Innan miljöstation levereras ut till ert projekt inreds de med standardutrustning, som kan anpassas efter ert önskemål och behov. Wiklunds erbjuder kunderna ADR-godkända behållare och kan på kundernas begäran märka upp godset enligt gällande transportbestämmelser.

Tänk på:

 • att farligt avfall måste hanteras varsamt
 • att farligt avfall av olika slag inte får blandas med varandra
 • att upprätta ett transportdokument innan borttransport
 • att avsändare har tillräckliga kunskaper (ADR 1.3 utbildning)

Om du är osäker på hur du ska hantera farligt avfall får du gärna kontakta oss!

Stockholm – Uppsala

El-avfall

Allt med sladd eller batteri är el-avfall.

Enligt gällande lagstiftning ska elektriska och elektroniska produkter märkas med symbolen ”överkorsade soptunnan”.

För att förenkla återvinning sorteras el-avfallet i följande fraktioner:

 • Ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor, halogenlampor, LED etc)
 • Lysrör
 • Vitvaror (disk- och tvättmaskin, spis, fläkt, torktumlare, torkskåp, kallmanglar och trinett-kök)
 • Kyl/frys
 • El-avfall (diverse elektronik: små hushållsapparater, IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning, elektriska och elektroniska handverktyg, automater etc)

Tänk på:

 • Hantera el-avfall varsamt – skadat yttre hölje försvårar demontering!
 • Sortera bort lysrör, ljuskällor och batterier från el-avfallet
 • I övrigt får el-avfall endast demonteras på godkänd förbehandlingsanläggning

Transportdokument

Avfallslämnaren har skyldighet att upprätta ett transportdokument innan avfallet skickas iväg. Vi kan bistå er i detta arbete, förutsatt att vi får tillräcklig information om vad som ska borttransporteras.

Wiklunds har flera mallar för transportdokument. Här är ett par av dem:

Rapportering till avfallsregistret

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall,
 • transporterar farligt avfall,
 • tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet,
 • behandlar farligt avfall,
 • mäklar eller handlar med farligt avfall,

ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret.

Wiklunds kan agera ombud för kunder (avfallsproducenter) i rapporteringen till avfallsregistret. För att vi ska kunna företräda annat bolag i rapporteringen krävs att en överenskommelse tecknas innan tjänsten påbörjas. Wiklunds lämnar bekräftelse och underlag på utförd rapportering. Vi rekommenderar att avfallsproducenten har en särskild e-postinkorg för denna dokumentation.

Miljöcontainer

Miljöcontainern är en större miljöstation utrustad med godkända emballage och skyltar.

B x D x H: 2000 x 1300 x 2300 mm (ca mått)

Standardutrustning:

 • 1 st. kärl 190 L
 • 1 st. lockringsfat
 • 1 st. papprör
 • 7 st. ADR lådor 21 / 42 L

Miljöskåp

Miljöskåpet är en mindre miljöstation med samma standardutrustning som ovan.

B x D x H: 2250 x 900 x 2400 mm (ca mått)

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal