Avfall & Återvinning

Flak

12 - 30 kbm
Max lastvikt 10 ton

För stora avfallsvolymer är flak den mest kostnadseffektiva containermodellen.

Flak upptar en stor plats och kräver ett stadigt underlag. Lastväxlare kräver minst 16 meters yta och eventuellt manövreringsutrymme för avlastning och avhämtning, eftersom flaket rullas ner från lastbilen.

Samtliga flak har öppningsbara dörrar på bakgaveln. Lastväxlarflak finns i storlekarna 12-30 m³ och vissa storlekar finns även i täckt modell.

Kontakta oss för din beställning:

Stockholm C + Nord

Stockholm Syd

Uppsala

12 kbm

Den här flakmodellen används med fördel vid rivning och markarbeten. Den lämpar sig för tunga avfallsfraktioner, såsom betong, mineraliska massor och schaktmassor.

Flaket har låga kanter vilket förenklar lastning av avfall.

Längd x Bredd: 6,0 x 2,5 m
Höjd: 0,7 m

20 kbm

Den här flakmodellen används med fördel vid rivning, byggproduktion, insamling grovavfall eller trädgårdsavfall.

Den har relativt låga sidor varpå det är möjligt att från marknivå fylla den med avfall, dvs. kasta material ”över kanten”.

Längd x Bredd: 6,0 x 2,5 m
Höjd: 1,5 m

30 kbm

En optimal behållare vid mycket stora mängder avfall. Den här flakmodellen används med fördel vid rivning, byggproduktion, insamling grovavfall eller trädgårdsavfall.

Öppningsbara dörrar på baksidan av behållaren.

Om arbetsplatsen kan nyttja ramp eller lastbrygga är detta val av behållare oslagbar utifrån ekonomi och miljö.

Längd x Bredd: 6,0 x 2,5 m
Höjd: 2,3 m

Lastinstruktion

  • Fördela vikten jämnt i flaket – ej tunga massor på ena sidan eller på toppen
  • Behållarens innehåll får inte överskrida max last
  • Öppet flak får inte fyllas över kanten
  • Farligt avfall och el-avfall ska alltid sorteras separat

Uppställning flak

  • Uppställningsplatsen ska vara tillgänglig för en lastväxlare. Vägen fram till uppställningsytan ska klara en tung lastbil.
  • Beställaren ansvarar för uppställningsytan. En lastbil och ett fyllt flak är tunga och ev. skador på underlaget eller marken ansvarar inte Wiklunds för, då det ligger på uppdragsgivarens ansvar att se till att marken håller för ändamålet.
  • Om flaket ska stå på allmän plats ansvarar beställaren att inskaffa tillstånd hos Polisen.
  • Säkerställ att det är framkomlig väg till flaket och att det inte står en parkerad bil eller något annat som blockerar när det är dags att leverera eller hämta flaket.

Om du har frågor eller om du vill bli kontaktad av oss, skicka ett meddelande och ange ditt ärende samt dina kontaktuppgifter!

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal