Avfall & Återvinning

FlexiContainer

3 - 5 kbm
Max lastvikt 1,5 ton

En flexibel avfallslösning

Flexicontainern är lättplacerad då den lyfts på plats med bilens kran (max räckvidd 6-10 m beroende på fordon). Containrarna kan staplas på varandra. Containern är bottentömmande och töms i en flerfackscontainer eller hämtas med kranbil.

Vid tömning kan den specialbyggda Flexibilen hämta minst tre olika fraktioner vid en och samma transport. Du som kund får flera fördelar i samband med tömning av flera flexibehållare vid ett och samma tillfälle. Färre transporter och kostnadsreduktion på tömningen.

Om behov finns att ytterligare optimera och reducera transporterna till arbetsplatsen kan Wiklunds kranbilar skifta upp till 8 stycken FlexiContainer per transport.

Täckt 5 kbm
Längd x Bredd: 2,4 x 1,6 m
Höjd:

Sido- eller toppluckor
Låsbar

Öppen 3 kbm
Längd x Bredd; 2,4 x 1,6 m

Flexicontainer är stapelbara och kan placeras på etage.

Lastinstruktion och uppställning flexicontainer:

  • Max last: 1500 kg
  • Max längd för avfall: 2 meter
  • Fördela vikten jämnt i behållaren
  • Farligt avfall och el-avfall ska alltid sorteras ut separat
  • Uppställd flexicontainer ska ha minst 20 cm fritt utrymme på båda långsidorna
  • Behållaren är bottentömmande och lyft av flexicontainer får endast ske i säkra lyftzoner

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal