Utbildning

Kranutbildning

Fordonsmonterad kran

Wiklunds har anordnat kranutbildningar sedan drygt två decennier tillbaka.

Denna utbildning fick ett tydligt uppsving i samband med att hårdare regler infördes för att öka säkerheten i arbetet. Den 1 januari år 2006 infördes krav på grundutbildning för alla som arbetar med fordon över 3500 kg som har fordonsmonterad kran. Hösten samma år trädde nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket, AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar & lyftredskap” i kraft och det innebar att betydligt hårdare krav ställs på arbetsgivares ansvar att utbilda sina kranförare.

Målgrupp

För att gå kursen och kunna arbeta med fordonsmonterad kran krävs att man har fyllt 18 år, har tillräckliga kunskaper för ett säkert arbetssätt och även C-körkort om man ska framföra fordonet.

De som på Transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är monterad på ett tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton) ska ha ett yrkesbevis.

Kursens omfattning

Godskranar delas upp i två olika kategorier, under och över 18 t/m. Denna utbildning är för alla fordonsmonterade kranar och utbildningsbevis erhålls för både kran upp till 18 t/m och över 18 t/m. Med den här utbildningen får ni en kompetens som ger stor valfrihet vid val av arbete.

Utbildningens längd varierar beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter. Vi anordnar kurstillfällen som är på 2 dagar och är en s.k. vidareutbildning. Utbildningen kan justeras för just era behov.

För att vara berättigad denna kortare utbildning krävs tidigare erfarenheter från körning med fordonsmonterad kran. Detta intygas antingen med ett arbetsgivarintyg som visar att du har mer än 30 månaders erfarenhet från körning med fordonsmonterad kran eller att en individuell studieplan fylls i med dina uppskattade förkunskaper som skickas in till oss.

Vår vidareutbildning ger er tillräckligt med praktisk och teoretisk träning och för att arbeta omgående efter avslutad och godkänd kurs. 

Innehåll

Utbildningens innehåll är följande:

  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Daglig tillsyn och skötsel
  • Uppställning av kran
  • Hängpanelstyrning, radiostyrning
  • Viktbedömning
  • Signalering
  • Lyftredskapsanvändning och kontroll
  • Hydrauliksystem
  • Lagar och föreskrifter
  • Säkra lyft

Detta är en komplett utbildning som ger en stadig grund för att arbeta med kranar. Även praktisk träning ingår i utbildningen för att ni ska få träna på olika manövreringar och situationer. Vid godkänt kompetensprov ges yrkesbevis.

Vår instruktör har giltigt instruktörsbevis från TYA.

Anmälan

I samband med bokning ska den individuella studieplanen fyllas i och skickas till oss. Finns ett arbetsgivarintyg på tidigare erfarenheter ska även detta skickas in. Allt skickas till utbildning@wiklunds.se.

Kurstillfällen sätts upp efter efterfrågan. När tillräckligt antal behöriga deltagare finns kan kurs bokas på vår hemsida.

Individuell utbplan.pdf

Arbetsgivarintyg_kran.doc

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal