Bygglogistik

Leveransplaneringssystem

Wiklunds har utvecklat ett eget leveransplaneringssystem, ProMate. Vi anser att vi kan leverera världens enklaste logistikverktyg för byggbranschen. Med ordet enkelt menar vi att systemet är extremt användarvänligt och flexibelt. Med hjälp av ProMate kan byggprojektet säkerställa att resurs- och materialhanteringen på arbetsplatsen blir mer effektiv, samt att logistiken flyter smidigt.

Möjligheter och funktioner i ProMate:

  • varje projekt är unikt och ProMate kan enkelt anpassas efter olika behov och förutsättningar
  • kalenderfunktionen ger möjlighet till kontroll och styrning av alla in- & utleveranser
  • optimera användandet av projektets lastnings- & lossningszoner
  • minimera kostnader för onödigt väntetider och tomgångskörning
  • avropa ”just-in-time” leveranser av mellanlagrat gods på något av Wiklunds logistikcenters
  • skapa förutsättningar för att samlasta samtliga aktörers material på slingbilar och reducera antalet anlöp till projektet med upp till 82%.
  • allt är visuellt och alla användare ser samma information (ingen nedladdning behövs)
  • systemet stödjer BEAst standard och är mobilt anpassat
ProMate Kalender - planeringsvyn för det enskilda projektet eller stadsutvecklingsprojektet
ProMate Kalender – planeringsvyn för det enskilda projektet eller stadsutvecklingsprojektet

Lagersystem

Vi erbjuder extern mellanlagring på våra anläggningar i Lissma samt Bro utanför Stockholm och upprättar temporära lagerfunktioner på byggplatser. Inlagring på artikelnivå säkerställer snabba och korrekta utleveranser. Digitalt lagersystem för enkel överblick av inlagrat gods finns i ProMate.

Ni som kund ser bild på inlagrat gods, transportdokument, lageromsättningshastighet

Inlagrat gods på projektet/stadbyggnadsprojektet

ProMate

Besök gärna ProMate.se för mer information och kontaktuppgifter!

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal