Bygglogistik

Leveransplaneringssystem

Leveransplanering

Med Wiklunds leveransplaneringsystem ProMate kan du enkelt:

  • använd kalenderfunktion för att ta kontroll och styra alla in- & utleveranser
  • optimera användandet av projektets lastnings- & lossningszoner
  • minimera kostnader för onödigt väntetider och tomgångskörning
  • avropa ”just-in-time” leveranser av mellanlagrat gods på något av Wiklunds logistikcenters
  • Skapa förutsättningar för att samlasta samtliga aktörers material på slingbilar och reducera antalet anlöp till projektet med upp till 82%.
  • allt är visuellt och alla användare ser samma information (ingen nedladdning behövs)
  • systemet stödjer BEAst standard och är mobilt anpassat
  • det är enkelt och användarvänligt
ProMate Kalender - planeringsvyn för det enskilda projektet eller stadsutvecklingsprojektet
ProMate Kalender – planeringsvyn för det enskilda projektet eller stadsutvecklingsprojektet

Lagersystem

Vi erbjuder extern mellanlagring på våra anläggningar i Lissma samt Bro utanför Stockholm och upprättar temporära lagerfunktioner på byggplatser. Inlagring på artikelnivå säkerställer snabba och korrekta utleveranser. Digitalt lagersystem för enkel överblick av inlagrat gods finns i ProMate.

Ni som kund ser bild på inlagrat gods, transportdokument, lageromsättningshastighet

Inlagrat gods på projektet/stadbyggnadsprojektet

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal