Logistikcenter

Stockholm Nord (Bro)

Lagerhållning inom- och utomhus

Mottagningskontroll görs på allt material som levereras in. Därefter registreras materialet i lagersystemet ProMate, både med bild och uppgifter om materialet på kollinivå. Du som kund har tillgång till ProMate och kan se eget material som är inlagrat på logistikcentret. I systemet kan du bland annat se bild på material, avropa godset, se lagringstid, plocklista eller säkerställa en korrekt godsetikett (BEAst-label).

Wiklunds ombesörjer just-in-time leveranser av mellanlagrat byggmaterial efter kundens logistikplan eller per avrop. Kittning av material och delleveranser sker enligt överenskommelse.

Wiklunds säkerställer att rätt fordon, med rätt tillstånd, med rätt material levererar till rätt projekt i rätt tid.

Logistikcenter Stockholm Nord

Läge

Vårt logistikcenter norr om Stockholm ligger på Skällstavägen 9 i Bro, alldeles i närheten av E18.

Kapacitet

Anläggningen kan med fördel nyttjas för skrymmande och tungt gods.

Här kan vi utföra omlastning och lagring av byggkonstruktioner, moduler, armering och annat byggmaterial. Gods och material kan lagras såväl inom- som utomhus.

Anläggningen har 24 000 m2 bevakat utomhuslager och upp till 2 000 m2 varmlager med genomkörningsmöjlighet och 4-9 meter i takhöjd.

WGS84 59°31’8.0”N 17°37’26.7”E

Lyftanordningar

Logistikcentret är utrustat med rätt hjälpmedel för att underlätta och säkerställa en säker lossning och lastning av materialet. Lyftanordningar på anläggningen:

  • Tornkran
  • Traverser
  • Hjullastare
  • Truck

Säkerhet

Logistikcentret är skyddat med ett yttre skalskydd, låsta grindar, larm och bevakning.

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal