Logistikcenter

Stockholm Syd (Lissma)

Lagerhållning inom- och utomhus

Mottagningskontroll görs på allt material som levereras in. Därefter registreras materialet i lagersystemet ProMate, både med bild och uppgifter om materialet på kollinivå. Du som kund har tillgång till ProMate och kan se eget material som är inlagrat på logistikcentret. I systemet kan du bland annat se bild på material, avropa godset, se lagringstid, plocklista eller säkerställa en korrekt godsetikett (BEAst-label).

Wiklunds ombesörjer just-in-time leveranser av mellanlagrat byggmaterial efter kundens logistikplan eller per avrop. Kittning av material och delleveranser sker enligt överenskommelse.

Wiklunds säkerställer att rätt fordon, med rätt tillstånd, med rätt material levererar till rätt projekt i rätt tid.

Logistikcenter Stockholm Syd

Läge

Vårt logistikcenter söder om Stockholm ligger på Lissmavägen 14 i Huddinge. Precis mellan E4:an och Nynäsvägen (väg 73). Avståndet till Länna industriområde är ca 3 km.

Kapacitet

Här kan vi utföra omlastning och lagring av byggmaterial. Gods och material kan lagras såväl inom- som utomhus. Anläggningen har 15 000 m2 utomhuslager och upp till 800 m2 varmlager. Här har vi även väderskyddad utomhuslagring (flera skärmtak).

WGS84 59°10’46.4”N 18°5’18.2”E

Lyftanordningar

Logistikcentret är utrustat med rätt hjälpmedel för att underlätta och säkerställa en säker lossning och lastning av materialet. På plats finns lastmaskin och truck.

Säkerhet

Området har ett yttre skalskydd, motordriven grind, inbrotts- och brandlarm kopplat till larmcentral (bevakningstjänst).

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal