Logistikcenter

Uppsala (Funbo Lövsta & Plenninge)

Lagerhållning inom- och utomhus

Mottagningskontroll görs på allt material som levereras in. Därefter registreras materialet i lagersystemet ProMate, både med bild och uppgifter om materialet på kollinivå. Du som kund har tillgång till ProMate och kan se eget material som är inlagrat på logistikcentret. I systemet kan du bland annat se bild på material, avropa godset, se lagringstid, plocklista eller säkerställa en korrekt godsetikett (BEAst-label).

Wiklunds ombesörjer just-in-time leveranser av mellanlagrat byggmaterial efter kundens logistikplan eller per avrop. Kittning av material och delleveranser sker enligt överenskommelse.

Wiklunds säkerställer att rätt fordon, med rätt tillstånd, med rätt material levererar till rätt projekt i rätt tid.

Logistikcenter Uppsala

Läge

I Uppsala har Wiklunds två anläggningar där lagerhållning av byggmaterial sker:

  • Funbo Lövsta
  • Plenninge 10

Båda anläggningarna ligger i östra Uppsala och i närheten av E4:an.

Kapacitet

På dessa anläggningar kan vi omlasta och lagra byggmaterial. Gods och material kan lagras såväl inom- som utomhus.

Lyftanordningar

Anläggningarna är utrustade med rätt hjälpmedel för att underlätta och säkerställa en säker lossning och lastning av materialet. På plats finns lastmaskin och truck.

Säkerhet

Området har ett yttre skalskydd, samt inbrotts- och brandlarm kopplat till larmcentral (bevakningstjänst).

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal