Bygglogistik

Materialhantering

En planerad och effektiv materialhantering på projektet ska leda till minskat svinn av byggmateriel, minskade skador på gods samt en effektivitet i produktionen.

Inbärningsresurser på projektet innebär att materialet placeras på rätt plats i rätt tid.

Lossningsresurser •Lastmaskin •Teleskoplastare •Truck

Personalen har erforderlig kompetens för uppdragen •Säkra lyft •Arbete på väg Materialkunskap

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal