Bygglogistik

MoLNeT – mobil logistikcentral

Den senaste innovationen i utvecklingen av mobila lösningar för byggbranschen. MoLNet levererar smidighet, enkelhet, kontroll på logistik och förbättrad säkerhet.

MoLNeT kan med enkla medel säkerställa en kontrollerad logistik på det enskilda byggprojektet alternativt stadsbyggnadsprojektet.

Den mobila logistikcentralen innehåller allt från stora skärmar, projektorer, whiteboard, nätverk (drift- och gästnät), IT-utrustning och ProMate (byggbranschens smidigaste leveransplaneringssystem).

Anläggningen är även utrustad med solceller, sensorer, värme, ventilation, förstahjälpen-utrustning, möblemang som bidar till effektiva möten samt andra finesser som är av nytta för de enskilda projekten.

Naturligtvis är det inte tekniken som är avgörande i MoLNeT, utan det är människorna som rattar all teknik och har kommunikation med aktuella nyckelpersoner i byggprojekt och andra verksamheter inom byggområdet. Med rätt personer på rätt plats ger MoLNeT goda förutsättningar för att fungera som ett nav i alla stora och komplexa bygg- och stadsutvecklingsprojekt.

Projektet får en egen logistikcentral för att analysera och hantera logistikutmaningarna. Lösningen erbjuder en stimulerande miljö för utveckling och kan placeras enskilt eller integreras i befintlig bodetablering.

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal