Säkrare lyft ISO

Lastkoppling

Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last och lyftredskap. Därmed är det viktigt med kompetensutveckling inom detta område. Målet med kursen är att ge dig som deltagare kunskap i att utföra lyftoperationer på ett säkert och betryggande sätt.

Målgrupp

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få kännedom om lyftanordningar och att använda lyftredskap. Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare. 

Viktigt att även yrkesroller som planerar arbetet med och runt lyftanordningar, t.ex. arbetsledare och skyddsombud, har denna grundutbildning.

Deltagaren måste ha god förståelse för det svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursens omfattning

Kurslängd: 1 dag

Utbildningen Säkrare lyft ISO innefattar såväl lektionsundervisning som praktiska övningar. Observera att praktiken sker utomhus, varpå deltagarna behöver ha lämpliga kläder efter väder. 

Innehåll

 • Lagar och föreskrifter kring lyftoperationer
 • Kunskaper om kranar
 • Arbetsberedning av lyftet (riskbedömning)
 • Information om vikter (lastvikt, markbärighet)
 • Lastkopplingsmetoder och hur man säkerställer dessa
 • Lastkopplingsteknik och val av utrustning
 • Identifiering och kontrollmetoder (säkerhetskontroll, daglig tillsyn)
 • Skötsel och hantering av lyftutrustning samt kasseringsregler
 • Signalering/Kommunikation
 • Vanliga fel – olycksrisker
 • Praktiska moment (viktig del)

Utbildningen utförs enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap samt följer riktlinjerna i standarden SS-ISO 23853.

Efter genomförd utbildning får deltagarna ett kursbevis.

Anmälan

Anmäl ditt intresse på utbildning@wiklunds.se 

Om du har frågor gällande denna kurs får du gärna kontakta oss.

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal