Logistikcenter

Samlastning

Reducera antalet transporter till projektet med upp till 70-80%

Genom en kontrollerad och effektiv materialhantering kan projektet minska antalet anlöp till projektet. Varje anlöp är förknippad med kostnader samt en ökad risk för olyckor på projektet.

Samlastning kan ske på 2 olika sätt. Antingen samordnas allt material genom byggentreprenören eller så ger byggherren/Byggentreprenörer förutsättningen för UE att samlasta och beställa ut sitt material ”just-in-time”

En samlastning innebär att samtliga underleverantörers material samlastas på något av Wiklunds logistikcenter. Varje underentreprenör ser sitt inlagrade gods och beslutar själv hur mycket som skall levereras vid nästkommande slingbil till projektet.

Wiklunds har genomfört flertalet projekt där inget material har levererats direkt till projektet utan allt material har samlastats. Fördelarna är många ex inget materialupplag på arbetsplatsen, minskat skadat gods, minskade avfallsmängder och färre arbetsrelaterade olyckor.

Samlastning av inredningsmaterial till ett enskilt byggprojekt kan se ut på följande sätt:

 1. Avtal tecknas med Wiklunds (samlastning)
 2. Beslut om vilket byggskede som skall samordnas
 3. Leveransplaner upprättas och förankras
 4. Inleveranser sker till utvalt logistikcenter hos Wiklunds
 5. Utleveransplanen upprättas
 6. Samordnade leveranser sker till projektet
 7. Uppföljning sker kontinuerligt

Vanligtvis samlastas då alla eller delar av följande kategorier: Kakel & klinkers, parkett, tuplex, mjölkpapp, kök, garderober, karmar, lister & foder, badrumsinredning, dörrblad, beslag, köksfläkt och el-nischer

Wiklunds kunder rapporterar följande nyttor med samlastning:

Produktivitetshöjdande åtgärder:

 • 50-82% minskade transporter, varje anlöp sker med rätt fordon (rätt längd, rätt miljöklassning, 85% CO2-reduktion
 • Markarbeten kan pågå samtidigt som invändiga arbeten
 • Förutsägbarhet gällande tider (Fordonet kommer på utsatt tid)
 • Chauffören kunde vägen och hittade direkt till rätt lossningszon
 • Rätt mängd material för planerade arbeten
 • Produktionen kunde ”gasa eller bromsa” materialflöden utifrån avvikelser i produktionen
 • Effektivare materialflöden på projektet (rätt lossningsordning, maskin på plats när materialet levererades)
 • Returlogistik – pallar och avfall i retur (ingen egen transport)

Säkerhetshöjande åtgärder:

 • Ordning & reda. Inget överflödigt material på projekten
 • Planerade lossningar av material (enkelt att kommunicera på morgonmöten)
 • Minskad stress vid leveranser (Rollfördelningen redan klar)
 • Kraftigt reducerade antal transporter (minskad olycksrisk)
 • Återkommande chaufförer med rätt utbildning och skyddsutrustning

Miljöhöjande åtgärder:

 • 85% CO2-reduktion gällande de transporter som anlöper projektet
 • Minskad väntetid och tomgångskörning på projektet
 • Minskat behov av lossningsreurser (lull) till/från projekten
 • Minskade klagomål från 3:e man (minskat buller och tung transport)
 • Avfallsminimering – Pallar och avfallsflöden i retur. Skadat gods i retur till logistikcenter för upphämtning av materialtillverkare
 • 50-82% färre transporter till projektet

CO2-rapoport på miljöbesparing kan redovisad som prognos samt efter avslutat projekt som det faktiska utfallet.

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal