Gods- & Maskintransport

Sandcontainer

Den främsta arbetsuppgiften inom vinterväghållningen är att hålla vägarna farbara och säkra genom plogning och sandning. Fastighetsägare ansvarar för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av gator, gång- och cykelvägar på egen mark.

Wiklunds hyr ut sandcontainers till byggarbetsplatser, BRF:er och enskilda fastighetsägare. Vi har sandcontainers i två olika storlekar, en 4 m3 och en 6 m3. Båda modellerna har justerbara teleskopben och två urtappningsluckor framtill. Dessa sandcontainers passar utmärkt på fastigheter med stora ytor och där halkbekämpning utförs med speciella spridare från lastbil eller med traktor.

Halkbekämpningsprodukter, även kallat halkstopp, finns både med och utan saltinblandning. Den saltinblandade produkten kallas för huddingeblandning. Den kan förbättra varaktigheten av sandningen och innebär dessutom att sanden inte klumpar sig och blir lättare att sprida.

Huddingeblandning och Halkstopp 4-8 används lämpligen på gångbanor, planer och vändplatser. Halkstopp 2–6 används med fördel där man inte vill få in sand och salt, som t.ex. utanför butiker och gallerior.

Kontakta oss för din beställning – hyra sandcontainer och/eller påfyllning av halkstopp:

Stockholm

Uppsala

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal