Avfall & Återvinning

Tippsloda

Lyftbar med kran

Med självtömmande sopbask, s.k. tippsloda, klarar kranföraren att enkelt hämta och tömma slodan själv. Slodorna är stapelbara och försedda med gavelfästen.
Lyft ska ske med redskap avpassat för maxbelastning den kan utsättas för. Tippslodans lyftkomponenter är CE-märkta och dimensionerade för slodans maxlast.

Behållaren kan även användas som ett redskap om avfall enklast förs ut ur fastigheten genom fasad/fönster. Vanligtvis brukar då en kranbil lyfta och hålla behållaren i anslutning till fastighet för att sedan lyfta ner på fordonets flak.

Tippsloda 3200L
Längd x Bredd: 2,8 x 1,5 m
Höjd: 1,2 m
Vikt: 440 kg
Max last: 1 500 kg 

Tänk på:

  • att fördela vikten jämnt – ej tunga massor på ena sidan eller på topp
  • att inte överskrida max last
  • att inget får hänga över eller utanför containerns kanter
  • att farligt avfall och el-avfall ska sorteras skilt för sig
  • att lyftredskap ska kontrolleras innan varje lyft

Om du har ytterligare frågor eller om du vill bli kontaktad av oss, skicka ett meddelande och ange ditt ärende samt kontaktuppgift

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal