Utbildning

YKB

Fortbildning yrkesförarkompetens

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Yrkeskompetensbeviset har en giltighetstid på 5 år från det datum då det utfärdas och innan de 5 åren har gått måste en ny fortbildning på 35 timmar genomföras för att kunna fortsätta jobba som yrkesförare utan avbrott.

Målgrupp

Den förare som utför tunga godstransporter måste enligt lagen ha ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). 

För att få ett yrkeskompetensbevis krävs en grundutbildning på 140 timmar för den som är 21 år eller äldre. Wiklunds anordnar inga grundutbildningar utan hänvisar till gymnasieskolor, körskolor och andra utbildningsanordnare.

Förkunskaper: Giltig körkortsbehörighet C och giltigt YKB (behov av förnyelse).

Kursens omfattning

Kurslängd: 35 timmar fördelat på 5 dagar om 7 timmar (undervisningstid).

Våra YKB-kurser genomförs normalt i våra lokaler kl. 07:00 – 15:30. Starttid för utbildning samt utbildningsplats kan anpassas för era behov.

Fortbildningen är uppdelat på 5 stycken delkurser vilka kan genomföras i valfri ordning. Kursen kan genomföras under 1 vecka, men kan även delas upp över längre tid.

Du behöver inte avlägga något prov i samband med fortbildningen. Efter varje delkurs erhålls ett kursintyg men först efter att alla 5 delkurser är genomförda erhålls Yrkeskompetensbeviset.

Innehåll

Delkurs 1: Sparsam körning

Delkurs 2: Godstransporter

Delkurs 3: Lagar & regler

Ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ut både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Samt upplysa om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom Sverige som utomlands.

Lagar och regler som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom genomgång av de reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter. Även belyses problematiken i samband med brottslighet och människosmuggling.

Delkurs 4: Ergonomi & hälsa

Delkurs 5: Säkerhet & kundfokus

Vikten av en god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Säkerställa passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs. Praktiska övningar i HLR och första hjälpen.

Vi är godkända av Transportstyrelsen att bedriva YKB-fortbildning. Vår utbildning följer TYA:s kursinnehåll med gruppdynamik och diskussioner istället för traditionell föreläsning. Utbildningen är kompatibel med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och NTF. 

Anmälan

Anmäl ditt intresse på utbildning@wiklunds.se 

Intyg från annan utbildare än Wiklunds måste inkomma till oss före kursstart då sent inkomna intyg kan göra att du inte blir godkänd och måste göra om en av tidigare kurser. Detta beror på att vi som utbildare omgående måste rapportera in komplett fortbildning till Transportstyrelsen efter att sista delkursen är genomförd.

Vid frågor får du gärna kontakta oss.

Kontakta oss

Intresseanmälan Avtal