Förfrågan

Med våra smidiga formulär för våra olika tjänster gör du enkelt en eller flera förfrågningar på områden du är intresserad av. Vi på Wiklunds återkommer därefter med ett affärsförslag utifrån dina förutsättningar.

Logistikcenter

I en tid då internationella inköp av byggmaterial ökar för att minska kostnader ser vi, att tillsammans med våra kunder, att vi på ett kostnadseffektivt sätt, kan säkerställa ”just in time”-leveranser av mellanlagrat material. Wiklunds säkerställer då att rätt fordon, med rätt tillstånd, med rätt material levereras till rätt projektet i rätt tid. Det kallar vi kostnadseffektivitet!

Du som kund ser ditt inlagrade gods i ett digitalt gränssnitt. I systemet kan ni bland annat se bild på material, avropa godset, se lagringstid, plocklista eller säkerställa en korrekt godsetikett (BEAst-label)

Gör en offertförfrågan »

Bygglogistik

Wiklunds erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom bygglogistik i egen regi. Tjänsterna kan beställas var och en för sig eller skräddarsys för alla typer av byggprojekt eller till och med hela stadsutvecklingsområden med många byggare, exempelvis i form av lokalt bygglogistikcenter.

Gör en offertförfrågan »

Kranlyft

Vi kan hjälpa till vid fasadglasning, montering av liftar och hissar, inlyft av byggmateriel och borttransport av material eller avfall. Vi utför höglyft upp till 34 meter!

En del av en yrkesarbetares vardag är att bära tungt byggmaterial på arbetsplatsen, vilket på sikt sliter hårt på kroppen. Det blir inte dyrare att låta en professionell aktör lyfta in materialet direkt på rätt våningsplan. Med rätt utrustning (jibb-funktion) kan material skjutas vertikalt in direkt på våningen.

Gör en offertförfrågan »

Avfallsminimering & Återbruk

Cirkulärt byggande handlar i praktiken om att på olika sätt minimera avfall och öka både återanvändning och materialåtervinning. I de allra flesta projekt är det oundvikligt att överblivet material uppstår. Materialspillets uppkomst beror på flera olika faktorer i alla byggskeden, från planering, projektering till produktion.
Wiklunds kan nu erbjuda tjänster som gör att dessa resurser tas om hand och kommer till användning.

Gör en offertförfrågan »

Utbildning

Wiklunds har utbildningsverksamhet i egen regi. Vi anordnar regelbundet en rad olika utbildningar för dig och din personal. Vi planerar in kurser löpande men vi kan även anpassa kurser efter ditt företags behov!

Vi är bl.a. godkända av Transportstyrelsen att utbilda i YKB-fortbildning och alla våra instruktörer har lång erfarenhet från branschen

Gör en offertförfrågan »