Bygglogistik-Från-Röd_redigerad

Från

Cirkulärt byggande handlar i praktiken om att på olika sätt minimera avfall och öka både återanvändning och materialåtervinning.

Har ni identifierat materialspill och överblivna byggprodukter i ert projekt? Wiklunds kan nu erbjuda tjänster som gör att dessa resurser tas om hand och kommer till användning istället för att bli ett avfall.

Vill ni återbruka era byggprodukter, men har ingenstans att tillfälligt mellanlagra dem? Wiklunds är er logistikpartner i Stockholm och Uppsala. Vi kan transportera och lagerhålla ert återbruksmaterial tills produkterna behövs i era byggnader.
Vi erbjuder helhetslösningar inom avfallshantering för verksamheter, föreningar och privatpersoner där vi tillsammans optimerar lösningarna både med tanke på ekonomi och miljö.

Vi tar hand om alla typer av avfall och kan hjälpa dig med insamlingssystem, farligt avfall, säkerhetsrådgivning, avfallstransport och återvinning.