Kranfordon Stockholm

  Kranfordon Stockholm

  Rätt kranfordon i Stockholm för varje projekt

  Ett av våra tydligaste affärsmål är säkerhet och kvalitet. Därför har vi i dagsläget ca 70 olika kranfordon i Stockholm. Allt från mindre pickuper, till stora 5 axliga kranbilar med lyftkapaciteter upp till 92 tonmeter! Vi hjälper till redan i planeringsstadiet för att säkerställa rätt fordon och utrustning. Då kan leveransprocessen flyta på utan oönskade stopp eller förseningar som bli kostsamma i slutändan.

  Vår organisation genomsyrar av ansvar och stort fokus på personlig säkerhet. Vi har mycket kunnig personal inom egen kontroll, lastsäkringsutrustning, lyftutrustning, lyftteknik och personlig fallskyddsutrustning.

  Wiklunds Åkeri levererar en helhetslösning till våra kunder. Vi har inte bara har kranfordon i Stockholm, utan vi har ett stort logistikcenter där våra kunder kan mellanlagra byggmaterial innan vidare transport till byggprojektet.

  För mer information och bokning av kranfordon kontakta Wiklunds på
  08-509 956 00!

  Kranfordon för de flesta behov

  Med kranfordon så menar man oftast en lastbil med påmonterad lyftkran. Kallad kranbil. Med den påmonterade kranen kan många olika arbeten utföras där tungt material skall lyftas högt upp. Kranarna på de olika kranfordonen är dimensionerade för olika tunga lyft. Kranarna drivs genom kraftig hydraulik och kan oftast styras med fjärrstyrning. Det gör att kranföraren kan lyfta godset säkert och precist.

  Användningsområdet för kranfordon i Stockholm är många. Allt från mindre arbeten så som trädfällning och timmertransport. Till större projekt som husbyggen och villabyggen. Wiklunds kranfordon används kanske mest till större projekt där man bygger större hus, fastigheter, utför fasadglasning eller andra stora entreprenader.

  Gröna kranfordon i Stockholm

  Vi kan erbjuda helt gröna transportlösningar till våra miljömedvetna kunder. Våra kranfordon finns med eldrift, gasdrift, el-hybrid samt diesel-hybrid. Eldrivna fordon möjliggör kranlyft inomhus vilket ibland kan förenkla leveransprocessen.

  Kranfordon Stockholm

  Vår flotta av kranfordon

  • Montage/höghöjdslyft. Wiklunds bistår med ändamålsenliga kranfordon för montage och höga lyft på byggarbetsplatser. Vi deltar i hela kedjan från transport till leverans samt montage på plats. Det kan vara fasadelement, armering, betongfundament eller annat tungt gods.
  • Kranbil. Fordon med påmonterade kranar med lyftkapaciteter mellan 2-92 tonmeter. Dessa fordon kan leverera byggmaterial, maskiner och gods. Vi har även fordon med lägre förarhytt för att kunna utföra leveranser i trånga utrymmen med begränsad höjd.
  • Bod/Containerbil. Våra största kranfordon kan lyfta både högt och långt. Exempelvis tunga containers som skall lyftas in på en byggarbetsplats.
  • Jibb. En kompletterande del till en traditionell kran. Jibben kan roteras och lyfta på andra sätt än den vanliga kranen.
  • Gripskopa. En gripskopebil kan lyfta och transportera gods och material från byggarbetsplatser. Kranföraren kan med stor precision lyfta enstaka objekt med gripskopan.

  Kontakta oss!

  Direkt till våra transportledningar:

  Stockholm C + Nord

  08-505 956 50

  Stockholm Syd

  08-505 956 60

  Uppsala

  018-12 89 89