Logga in

Student/Examensarbete

Du som är student kan göra ditt examensarbete hos oss. Vi hjälper gärna till att tillsammans med ambitiösa studenter titta på ämnen och frågor som är intressanta för dig/er och som är angelägna för oss.

Det är viktigt för oss att du blir nöjd med ditt examensarbete. Därför tar vi bara emot studenter när vi kan erbjuda bra stöd och bra förutsättningar. När vi har fått din/er förfrågan undersöker vi vilka möjligheter vi har och återkommer med besked till dig så snart som möjligt. Därefter har vi ett första möte och efter det bestämmer vi om intresset fortfarande gemensamt finns för ett examensarbete.

Är du/ni intresserade och vill veta mer så skicka ett mail till jobb@wiklunds.se. Skriv ett personligt brev med kontaktuppgifter. Vi behöver veta vilken utbildning du/ni går, om det finns något särskilt ämne eller problem du/ni vill undersöka. Vilket tillvägagångssätt som examensarbetet bygger på, speciella önskemål om ort och verksamhetsområde. När och hur länge examensarbetet beräknas pågå och vilka förväntningar som finns på arbetet.

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 32424680 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00