Campus Albano – CityLab-certifierat stadsbyggnadsprojekt

Campus Albano

Wiklunds ansvarar för den utmanande logistik- & avfallshanteringen i Campus Albano. Ett storskaligt, digitaliserat cityprojekt med Citylab-certifiering. Ett fantastiskt stöd av byggherrarna Akademiska Hus (Skanska) och AB Svenska Bostäder Bostäder (Ebab) har bland annat bidragit till:

·      100% kontrollerade inleveranser till respektive lossningszon
·      Hög effektiviseringen genom inbärningstjänster och effektiva lossningstjänster på plats
·      Ca 10% minskade transporter (strategisk avfallshantering inom området)
·      Minskat materialsvinn
·      Fossilfria interntransporter och avfallstransporter
·      Överträffande av EU:s materialåtervinningsgrad hos båda byggherrarna
·      Ökad kunskap genom utbildning inom logistik- & avfallslösningar
·      Ökad grad av digitalisering och kontroll (#Promate, Byggbranschens enklaste leveransplaneringssystem)
·      Digitala Grid-/säkerhetslösningar inom området
·      Ökad säkerhet genom rondering av yttre skalskydd
·      Hög servicegrad på mottagande av transportörer till byggområdet

Wiklunds; Albano checkpoint, ProMate