Välkommen till invigningen av Wiklunds Återbruk fredagen den 17/6! kl 08.00-14.00

Cirkulärt byggande handlar i praktiken om att på olika sätt minimera avfall och öka både återanvändning och materialåtervinning. Nu går Wiklunds från ord till handling öppnar en butik för försäljning av återbruksmaterial.

Detta i syfte av att hjälpa byggprojekt i Uppsala och Stockholmsområdet att minska sitt avfall och samtidigt bidra till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

Välkommen till invigningen av Wiklunds Återbruk den 17 juni kl. 08-14! Adress: Gullivervägen 3 i Kallhäll

Wiklunds anordnar en invigningsceremoni kl. 10:00 och samband med detta kommer Emma Feldman, Kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun, att närvara.

Förutom mer information om tjänsten kan nytt överblivet byggmaterial köpas till en väldigt attraktivt pris. Ni kan redan nu kolla vad som finns tillgängligt i webbutiken 

Korv med bröd kommer att serveras till alla som besöker oss!