Klimatvinster för Uppsala kommun och byggprojekten som är anslutna till Bygglogistikcenter Uppsala

Uppsala kommun satsar på ökat återbruk inom byggverksamheten

Tillsammans med Wiklunds har Uppsala kommun öppnat en återbruksdepå i den växande stadsdelen Rosendal. Där kan de olika projektens byggentreprenörer kostnadsfritt lämna in överblivet byggnadsmaterial för återbruk.

Wiklunds; invigning återbruksdepå, Rosendal Uppsala, måndag den 6:e mars

Med återbruksdepån i Rosendal tar Uppsala kommun ytterligare ett steg för att inspirera fler byggaktörer att tänka cirkulärt och bidra till att minska klimatpåverkan i byggprojekt. Först på plats vid invigningen av återbruksdepån, som gick av stapeln i början av mars, var en medarbetare från Byggpartner som lämnade in en överbliven diskbänk. Tillsammans med annat återvunnet byggmaterialet och byggnadsdetaljer kommer den att säljas i en ”återbruksbutik” på Bygglogistikcenter (BLC) i Fyrislund – allt till kraftigt reducerade priser. BLC drivs av Wiklunds och butiken på anläggningen öppnar den 24 mars och vänder sig till både företag och privatpersoner.

– Vi visste tidigt att vi gärna ville se en återbruksverksamhet i Bygglogistikcenter. Därför är det glädjande att vi nu har en aktör som hjälper oss att förverkliga kommunens satsning på ökat återbruk, säger Jill Bergefur, Uppsala kommun.

Att minska klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprocessen är ett av Uppsala kommuns fokusområden. En viktig del i det arbetet är att skapa förutsättningar för ett ökat återbruk inom byggande. Kommunen har även som mål att avfall ska förebyggas, och genom att ta hand de produkter som redan producerats och ge dem en andra chans, minskar uttaget av nya resurser. I tider av skenande materialpriser är det också ekonomiskt fördelaktigt att återanvända funktionsdugligt material.

Wiklunds; invigning återbruksdepå, Rosendal Uppsala. ByggPartner var först med att bidra till det cirkulära flödet.

Wiklunds ser stor samhällsnytta med tjänsten

– För att arbeta mer cirkulärt behöver vi behålla material och varor i omlopp och säkerställa att så lite som möjligt av det slängs, säger Magnus Rödin, Wiklunds.

Han fortsätter:

– Vi har mycket goda erfarenheter från återbruksbutiken på vår anläggning i Kallhäll i norra Stockholm. Den öppnade i juni 2022 och till och med februari i år har vi hanterat och bidragit till att cirka 150 000 kilo byggmaterial och byggnadsdetaljer kommit till nytta istället för att slängas

Med den nya återbruksbutiken på BLC tar Wiklunds, tillsammans med Uppsala kommun, ytterligare ett steg i logistikföretagets ambitiösa arbete med att minska fastighets- och byggbranschens klimatavtryck.

Tanken är att även andra aktörer inom kommunen ska kunna nyttja tjänsten och därmed sänka sina klimatavtryck.

Uppsala kommun startade Bygglogistikcenter 2019 för att minska antalet transporter i samband med alla byggprojekt i Uppsala.

Wiklunds; invigning återbruksdepå, Rosendal Uppsala

Fotograf: Mats Åsman

Den 24:e mars sker ytterligare en invigning av själva butiken som nu öppnar på BLC Uppsala. Tid: 10-14. Vill ni delta så kan ni återkoppla till magnus.rodin@wiklunds.se