Obegränsat återbruk av begränsad naturresurs

Obegränsat återbruk av begränsad naturresurs

Nytt samarbete minskar bygg- och anläggningsbranschens klimatpåverkan:

Det nya partnerskapet mellan miljöföretaget Wiklunds, en av de största aktörerna inom byggavfall i Storstockholms- och Uppsalaområdet, och Zurface, Nordens största leverantör av natursten, har skapat en lika välkommen som nödvändig marknadsplats för återbruk av nya och begagnade naturstensprodukter.

Wiklunds; samarbete med Zurface, återbruk natursten, Eric Tärnsten, försäljningschef byggavdelningen, Zurface, Magnus Rödin, projektledare, Avfallsminimering & Återbruk, Wiklunds

– Genom att kombinera Wiklunds expertis och tjänsteutbud inom avfallsminimering/återbruk med Zurfaces banbrytande teknik och materialkunskap inom natursten, erbjuder vi våra kunder en kostnads- och resurseffektiv lösning för ett miljövänligt återbruk av stenmaterial. Tack var vårt nya samarbete kan vi hjälpa våra kunder att – kostnadsfritt – minimera avfallet från i stort sett alla naturstensprodukter, berättar Magnus Rödin, projektledare, Avfallsminimering & Återbruk, Wiklunds.

Natursten lämpar sig otroligt väl för en cirkulär byggprocess – den har obegränsad teknisk livslängd och kan därför återbrukas i all oändlighet. Sten är dessutom en begränsad naturresurs som inte kan återskapas.

– Det finns ingen anledning att slänga en enda sten, all natursten kan återanvändas. Natursten åldras med värdighet, den får patina, vassa kanter rundas, den blir lenare och finare. Marknaden måste inse att en begagnad sten med färgskiftningar har en lika bra funktion som en ny. Vi märker att synen på stenmaterial håller på och förändras i takt med ett allt större fokus på återbruk, och som underlättas av vårt nya samarbete med Wiklunds, säger Eric Tärnsten, försäljningschef byggavdelningen, Zurface, och fortsätter:

– Våra anläggningskunder har börjat få upp ögonen för den stora miljönyttan som återanvändningen av natursten medför, då framför allt kantsten och gatsten. Återbruk av natursten ger också ett stort positivt avtryck i företagens CO2-redovisning.

Sedan de bägge företagen ingick partnerskapet vid årsskiftet 2023/2024 har hela 300 000 kg natursten återbrukats och transporterats av Wiklunds till Zurfaces anläggning i Stora Vika utanför Nynäshamn, där de lagras i väntan på att återbrukas i nya projekt.

– Vi på Zurface är mycket nöjda med att vi har hittat en samarbetspartner som, likt oss, brinner för hållbarhet och resursbevarande. Både vi och Wiklunds har kommit en bra bit på väg i det arbetet. Nu tar vi tillsammans ytterligare ett stort kliv mot ett mer hållbart och cirkulärt materialflöde i bygg- och anläggningsbranschen, poängterar Eric Tärnsten.

Erbjudandet att kostnadsfritt hämta avfall av natursten vänder sig till ledande entreprenörer, fastighetsägare och offentlig sektor i Storstockholms- och Uppsalaområdet.

Det nya samarbetet med Zurface stärker också Wiklunds ambitiösa och långvariga arbete för att minska fastighets- och byggbranschens klimatavtryck.

För närmare information kontakta: magnus.rodin@wiklunds.se eller eric.tarnsten@zurface.se.