Från avfallsminimering till återbruk (Artikel skapad av CCBuild)

Steg mot cirkularitet och ökat återbruk tas i alla delar av samhällsbygnadssektorn och efterfrågan ökar på aktörer som erbjuder cirkulära tjänster. Vi frågade Magnus Rödin, ansvarig avfallsminimering och återbruk på Wiklunds, som berättar om deras arbete att stötta cirkulära flöden. 

Wiklunds erbjuder tjänster inom lager och logistik för byggprojekt, både när det gäller lagerhållning och leveranser till projekten, hantering av material på byggarbetsplatser och retur- och borttransport av avfall från byggprojekt. Att minimera avfall har blivit en allt viktigare del av verksamheten de senaste åren. I Storstockholmsområdet har Wiklunds jobbat med bland andra Vasakronan, Järfälla kommun och Uppsala kommun med att cirkulera varor som tidigare har hanterats som avfall.  

Hur jobbar ni med återbruk och cirkularitet?

Vi jobbar för ett mer cirkulärt flöde genom att stötta våra kunder, som kan vara byggherrar, fastighetsägare eller entreprenörer, med cirkulära strategier.

En sådan strategi är avfallsminimering, som sker genom att sortera och inventera byggmaterialet med CCBuilds verktyg. Vi delar den inventeringen med kunden som har byggmaterialet, som då kan använda materialet för ett annat projekt eller säljas till andra byggherrar. Dock är mycket av materialet i ett byggprojekt specialprodukter, vilket gör det svårt att projektera in andra byggnationer. Då inkluderar vi mindre byggaktörer och privatpersoner genom att lägga ut materialet på CCBuilds marknadsplats och på vår egen hemsida.  Varorna säljs för cirka 10-30 procent av marknadspriset, vilket genererar både miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

I dagarna passerade vi faktiskt en milstolpe – 500 000 kilo har nu passerat genom vårt återbruk ut till nya kunder och endast 20 000 kilo har fått avfallshanterats!

Vi har sett att avfallsminimering genom inventering och återbruk faktiskt minskar kostnaderna med 5 – 10 procent jämfört med ”vanligt” slängande. Dessutom kommer allt fler krav för hållbarhetsrapportering och om man vill sänka sitt koldioxidavtryck blir det en väldig besparing att cirkulera material.

Särskilt sammansatta produkter som fönster innebär en stor koldioxidvinst att cirkulera. Fönster, som är resurskrävande med en sammansättning av glas, trä och aluminium, ser vi stora möjligheter med. Exempelvis kan specialister rekonditionera fönster och uppgradera isolervärdet på plats, som ett miljövänligt alternativ och utan att fönstret behöver demonteras. Vi hittar nya hem för både gamla och nya fönster och fönsterpartier, främst genom den privata marknaden då kraven ofta sätter stopp vid nybyggnation som våra kunder bedriver.

Vilka utmaningar finns och hur löser ni dem?

En utmaning är att specialbeställt byggmaterial inte har returrätt, vilket självklart innebär en viss osäkerhet för den som köper materialet i andra hand. En annan är att säkerställa kvalitet och skick, samt hur man hanterar garantifrågan. Vasakronan, som vi jobbar med, hanterar det genom att bortse från garantin. De har bedömt att risken är så pass liten att fördelarna med återbruk väger upp. Det är inte heller alltid att garantierna faktiskt används.

Ett annat exempel på en kommande utmaning och samarbete är företaget Zurface och natursten. Sten är dyrt att producera och en begränsad resurs med väldigt långa omsättningstider – det är ju inte att ny sten växer upp på 20 år. Till slut kommer det inte finnas något kvar i den takten det används.

Tillsammans med Zurface har vi återbrukat 300 ton natursten, varav 200 ton är begagnat som nu fått ett tredje hem. Processen fungerar som så att vi plockar upp stenen, bedömer och inventerar den i våra lager och vid behov restaurerar Zurface produkten. Sedan körs den till en ny plats av oss.

Det här är väldigt intressant för många då antalet tunga transporter minskas avsevärt och en stor inköpskostnad försvinner. Vi ser generellt att avfallsminimering och återbruk är ett expansivt skede och får oss är det här en tjänst vi märker blir alltmer attraktiv.

Hur ser framtiden ut?

Jag tror den här delen av vårt utbud bara kommer att fortsätta att öka och vi jobbar just nu med en integration med CCBuild via API, så vi kan automatisera flera flöden. Jag tycker CCBuild är fantastiskt och att det möjliggör inventering, att dela inventerat material och statistik. Just siffror är något som efterfrågas till årsredovisningar och till de nya hållbarhetsrapporteringsreglerna som kommer.

För att komma framåt med cirkularitet på stor skala måste byggherrar våga skriva in återbruk som krav när det byggs. Beställare behöver lämna det mer öppet om materialet och det offentliga måste inkludera återbrukskrav i sina upphandlingar. 

Magnus Rödin på Wiklunds intervjuades av Julia Brandt för den här artikeln. CCBuilds hemsida

Läs gärna mer om Wiklunds på deras sajt och se deras produkter på marknadsplatsen.