Logga in

Historia

Curt Wiklund, ägare av Wiklunds Åkeri AB, övertog företaget av sin far i början av 1960-talet och då hade rörelsen två lastbilar. Idag ingår i fordonsparken ca 140 lastbilar, flertalet med släpvagnar av olika typer, och därtill utrustning i form av fordonsmonterade kranar med varierande kapacitet samt containers och flak av olika typer och storlekar.

Sedan 60-talet har Curt Wiklund varit verksam som VD och hösten 2013 lämnade han över VD-posten till Tommi Pettersson. Därefter har Curt fortsatt som arbetande styrelseordförande inom bolaget.

Verksamheten utgörs av transporter och avfallshantering för i huvudsak byggnads- och industriföretag i Storstockholm och Uppsala med omnejd samt bod- och maskintransporter såväl lokalt som rikstäckande.

 

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 39647343 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder