Logga in

Kvalitet och miljö

Wiklunds var tidigt ute med kvalitets- och miljöcertifiering och idag är det integrerade ledningssystemet väl förankrat i verksamheten. Företagets policy och rutinbeskrivningar finns lättillgängliga för alla anställda och personalen uppmuntras till att vara aktiva i utvecklingen av företaget.

Wiklunds miljöprofil är en del av affärsidén. Vårt intresse för miljöfrågor har funnits i flera decennier. Redan på 1960-talet inleddes vår affärsverksamhet inom avfallsområdet och i början av 1980-talet startade vi vår första sorteringsanläggning. Personalens miljömedvetenhet och engagemang har ökat sedan dess.

Här kan du se våra policys och ISO-certifikat:

Kvalitetspolicy

Certifikat ISO 9001:2008


Miljöpolicy

Certifikat ISO 14001:2004

 

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 50105466 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00