Logga in

Kunderna säger att de är nöjda!

Vi på Wiklunds är väldigt intresserade av att veta vad våra kunder tycker om oss och hur väl vi lever upp till förväntningarna på de tjänster vi erbjuder.

Vi utför årliga kunduppföljningar och de tre senaste åren har vi gjort detta genom utskick av webbenkäter. Historiskt har svarsfrekvensen varit låg, men i fjolåret och årets kunduppföljningar har drygt 30 % av alla kunder, som fått utskicket, besvarat vår enkät. 

I årets webbenkät (utförd i april-maj 2014) har vi erhållit helhetsbetyget 4,5 av möjliga 5,0. Samtliga 50 kunder som besvarat våra frågor har gett oss omdömet "Bra" eller "Mycket bra" på oss som leverantör. Se vår korta sammanställning.

I undersökningen har vi också mottagit en del utvecklings- och förbättringsområden, som vi kommer att arbeta vidare med under 2014. 

Vi hoppas att kundtillfredsställelsen är mycket stor även framöver.

Järfälla 2014-06-19

Niklas Blomberg 

Marknads- & Försäljningschef

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 63167685 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00