Logga in

Utbildningssäsongen drar igång igen!

Från 2009 gäller en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil. Lagen berör alla yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE).
De personer som har ett C-kort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildningen. Däremot skall de genomgå en fortbildning, likt denna, innan 10 september 2016.
Yrkeskomptensbeviset gäller i fem år och föraren skall inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar.

Vi på Wiklunds och alla våra instruktörer är godkända av Transportstyrelsen att bedriva YKB-fortbildning. Utbildningen bedrivs enligt TYA:s modell med mer fokus på gruppdynamik och diskussioner. Våra utbildningar är även kompatibel med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och NTF.

Fortbildningen delas i fem olika delkurser där varje delkurs är minst sju timmar. De olika delkurserna kan utföras i valfri ordning.

  • Delkurs 1: Sparsam körning
  • Delkurs 2: Godstransporter
  • Delkurs 3: Lagar och regler
  • Delkurs 4: Ergonomi och hälsa
  • Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

Deltagaren skall vara behörig att genomföra fortbildningen, kunna legitimera sig samt närvara under hela utbildningen.

Efter varje delkurs erhålls ett intyg, men först efter att hela utbildningen är genomförd (alla fem delkurser) erhålls yrkeskompetensbeviset. I dagsläget har inte Transportstyrelsen något register där utförda delkurser registreras förrän samtliga är genomförda. Detta innebär stort ansvar på varje person att ha bevis på genomförda delkurser. Vi på Wiklunds registrerar varje person som har gått delkursen i vår regi - säger utbildningsansvarige Christoffer Bernelind.

Vi har utbildningslokaler i både Uppsala och Kallhäll. Se planerade kurstillfällen här.

Kontakta Christoffer Bernelind 018-180 500 alt utbildning@wiklunds.se för mer information och bokning!

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 51369469 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00