Logga in

Återvinning av cellplast

Wiklunds arbetar aktivt för att fler produkter skall materialåtervinnas. Detta är förenligt med avfallshierarkin och de nationella miljömålen, då cellplasten nu tagit nästa steg från energiutvinning till materialåtervinning.

Nu har du som kund möjlighet att återvinna cellplast (frigolit). Det gäller vit cellplastskiva av EPS-typ eller vit förpackningsfrigolit (skumplast). Materialet samlas in i transparanta plastsäckar och sorteras separat.

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 3539772 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00