Logga in

Har du ännu inte tagit ditt YKB eller är det på väg att gå ut?

Låt oss hjälpa dig i din fortsatt färd inom godstransporter! Vi har kursdatum klara och första tillfället är redan v.30, i YKB-fortbildning.
Gå in och boka din utbildning och säkra din fortsatta färd direkt via vår hemsida, www.wiklunds.se, och klicka dig vidare till Utbildning.

Du kan boka en av delkurserna eller planera in alla fem utbildningstillfällena på en gång!

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 4559638 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00