Om Wiklunds

Wiklunds har en stor bredd av tjänster inom transporter, lagring, avfallshantering och bygglogistik. Vi har en god expertis inom dessa områden och är verksamma främst i Storstockholm och Uppsala. Våra övergripande mål är att leverera enkla och optimerade logistikflöden, arbeta aktivt för en grön omställning samt bidra till trygga och säkra arbetsplatser både internt och externt.

Wiklunds i siffror

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se

Vår vision

Göra logistik enkelt!

Making logistics simple

Vår affärsidé

Erbjuda hållbara logistiklösningar till fastighets- och byggbranschen som förenklar och minskar miljöpåverkan.

Offer sustainable logistic solutions to the real estate & construction industry that simplify and reduce environmental impact.

Vår historia

Wiklunds är ett privatägt logistikföretag med långa anor. Företaget grundades år 1923 av Gustaf Wiklund och två senare tilldelades företaget sitt trafiktillstånd.

År 1960 ombildades företaget till aktiebolag och 1963 tog sonen Curt Wiklund över ägarskapet. Rörelsen hade då två tunga lastbilar och två anställda. Företaget har successivt vuxit sedan 60-talet och har idag ca 130 tunga fordon, 15-tal entreprenadmaskiner och drygt 210 anställda.

Sedan 60-talet har Curt Wiklund varit verksam som VD och hösten 2013 lämnade han över VD-posten till Tommi Pettersson. Därefter har Curt fortsatt som arbetande styrelseordförande inom bolaget.

Bolagets första bil, en T-Ford (1925)