Griplass – Max 8 ton ris eller fyllnadsmassor

Vill du ha hjälp med att städa bort dina högar med ris eller hög med fyllnadsmassor/mineraliska massor

Gripbilen är idealisk för att spara tid och den kan med sin kranarm nå lite längre.

Observera att det enbart är RIS eller enbart Fyllnadsmassor, max 8ton.

Tillkommer väntetid eller fler vändor kommer detta att debiteras extra

Kranarmen når 10 meter

3 500,00 kr

Produktinformation

Vill du ha hjälp med att städa bort dina högar med ris eller hög med fyllnadsmassor/mineraliska massor

Gripbilen är idealisk för att spara tid och den kan med sin kranarm nå lite längre.

Observera att det enbart är RIS eller enbart Fyllnadsmassor, max 8ton.

Tillkommer väntetid eller fler vändor kommer detta att debiteras extra

Kranarmen når 10 meter