Referensprojekt

Kategori

ReferenceProjectCategoryFilter

Typ av lösning

ReferenceProjectSolutionFilter
 • Enskilt byggprojekt med helhetslösning inom logistik
Skyskrapa i komplex citymiljö. Vilka utmaningar men vilket resultat!
 • Externt logistikcenter
 • Leveransplanering
 • Materialhantering
 • Avfallshantering
 • Stadsutvecklingsprojekt
Att projektutveckla en ö i centrala Stockholm har sina utmaningar. En komplex och helhetslösning behövdes för att harmonisera byggprojekt med den ökade mängden inflyttade medborgare
 • Externt logistikcenter
 • Checkpoint - Direktleveranser
 • Leveransplanering
 • Materialhantering
 • Avfallshantering
 • Enskilt byggprojekt med helhetslösning inom logistik
Ersta Sjukhus är ett stort installationstätt sjukhusprojekt med extrema logistikförutsättningar. Projektet är placerat i centrala Stockholm (Södermalm)
 • Externt logistikcenter
 • Leveransplanering
 • Materialhantering
 • Avfallshantering
 • Stadsutvecklingsprojekt
Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor.
 • Externt logistikcenter
 • Avfallshantering
 • Stadsutvecklingsprojekt
Wiklunds ansvarar för den utmanande logistik- & avfallshanteringen i Campus Albano. Ett storskaligt, digitaliserat cityprojekt med Citylab-certifiering. Ett fantastiskt stöd av byggherrarna Akademiska Hus (Skanska) och AB Svenska Bostäder Bostäder (Ebab).
 • Checkpoint - Direktleveranser
 • Materialhantering
 • Enskilt byggprojekt med helhetslösning inom logistik
Järfälla kommun genomför en exploatering av Barkarbystaden. Bygg- och anläggningsprojekt pågår parallellt och i nära anslutning med varandra inom exploateringsområdet. Här sker omfattande infrastruktursatsningar som utbyggnaden av nya tunnelbanan, Förbifart Stockholm och ny station för regionaltåg. 
 • Externt logistikcenter
 • Leveransplanering