Akutbyggnad – Danderyds Sjukhus – Ett nytt komplext projekt mitt i fullskalig sjukvårdsverksamhet!

  • Enskilt byggprojekt med helhetslösning inom logistik

HENT Sverige AB (Locum) anlitade Wiklunds för en helhetslösning av avfall- & logistikhanteringen vid byggandet av akutbyggnaden vid Danderyds sjukhus.

Projektet genomförder 2016-2019 och omfattade ca 27.500 BTA.

Wiklunds ansvarade för:

Logistikkoordinering

Samlastningsttjänster

Checkpoint i anslutning till projektet

Inbärningstjänster

Materialhantering med maskin på plats

Avfallshantering (strategisk hantering med personal på plats)

Logistiklösningar i projektet