Barkarbystaden – En logistiklösning i världsklass

 • Enskilt byggprojekt med helhetslösning inom logistik

Järfälla kommun genomför en exploatering av Barkarbystaden. Bygg- och anläggningsprojekt pågår parallellt och i nära anslutning med varandra inom exploateringsområdet. Här sker omfattande infrastruktursatsningar som utbyggnaden av nya tunnelbanan, Förbifart Stockholm och ny station för regionaltåg. 

Uppdraget för kommunen är att planera och genomföra stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden med en budget i balans och säkerställa att det byggs 14000 lägenheter inom tunnelbanans influensområde fram till 2032.

Kommun har identifierat ett behov av en fungerande logistiklösning för exploateringen av Barkarbystaden. Genomförda utredningar och beräkningar visar att en logistiklösning är nödvändig för att kunna hantera mängden byggtransporter och säkerställa en hållbar exploatering med trygghet och trivsel för alla intressenter.

Logistiklösningen ska samordna och resursoptimera de 488 000 byggtransporter som beräknas till området fram till 2032. Resultatet ska bli en mer effektiv och hållbar utbyggnad med minskad miljöpåverkan som följd. Implementerad logistiklösning ska uppnå:

Järfälla kommun genomför en exploatering av Barkarbystaden. Bygg- och anläggningsprojekt pågår parallellt och i nära anslutning med varandra inom exploateringsområdet. Här sker omfattande infrastruktursatsningar som utbyggnaden av nya tunnelbanan, Förbifart Stockholm och ny station för regionaltåg. 

Uppdraget för kommunen är att planera och genomföra stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden med en budget i balans och säkerställa att det byggs 14000 lägenheter inom tunnelbanans influensområde fram till 2032.

Kommun har identifierat ett behov av en fungerande logistiklösning för exploateringen av Barkarbystaden. Genomförda utredningar och beräkningar visar att en logistiklösning är nödvändig för att kunna hantera mängden byggtransporter och säkerställa en hållbar exploatering med trygghet och trivsel för alla intressenter.

Logistiklösningen ska samordna och resursoptimera de 488 000 byggtransporter som beräknas till området fram till 2032. Resultatet ska bli en mer effektiv och hållbar utbyggnad med minskad miljöpåverkan som följd. Implementerad logistiklösning ska uppnå:

 • God arbetsmiljö och trivsel för näringsidkare och boende
 • En kraftig reducering av transporter inom byggområdet
 • Effektivt byggande genom ökad leveransprecision och minskat materialsvinn
 • Minimera risker för:
  • trafikstopp
  • stillastående byggfordon på allmän väg
  • leverantörer so inte hittar i området
  • leveranser som blockerar tillträde till arbetsplatser
  • ineffektiv materialhantering
Wiklunds; Checkpoint Barkarby; MoLneT

Logistiklösningar i projektet