Biomedicum – Ett av Europas största forsknings-laboratorium

  • Enskilt byggprojekt med delar av logistiklösning

Platsbrist, Pågående sjukhusverksamhet, samlastning, höga miljökrav, lastning & lossning vid trafikerad väg, många underentreprenörer var några av de utmaningar som projektet stod inför. Beslutet landade i att Wiklunds kontaktades för att upprätta en fungerande logistiklösning. Målsättningarna med byggtid och projektekonomi uppnåddes. Ca 500 miljoner billigare och klara 6 månader innan deadline.

Wiklunds bistod med:

Logisiksamordning

Logistikkoordinering

Logistikcenter

Inbäringsresurser

Avfallspersonal

Maskinresurs

Logistiklösningar i projektet